Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 


 

[30.05.2014 Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  30.05.2014  r.

GZWiK - Przetarg 1/2014  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1.
Zgodnie z pkt 5.3 a/ dotyczącym wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 8 km sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej lub sieci gazowej, z kolei w pkt 6.2 b/ dotyczącym wykazu robót, okres wykonania robót powinien dotyczyć ostatnich 5 lat. Prosimy o określenie jednoznacznego okresu wykonania robót dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Odp. W SIWZ w pkt. 5.3a/ został pomyłkowo wpisany zapis "w okresie ostatnich 3 lat". Prawidłowy zapis pkt. 5.3a/ powinien brzmieć:
a/ posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 8 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ciśnieniowej lub gazowej z PE o średnicy ∅ 90 – 63.

Pytanie 2.
Zgodnie z pkt 5.3. a/ dotyczącym wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 8 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ciśnieniowej lub gazowej z PE o średnicy 90 – 63. Prosimy o odpowiedź czy w ramach spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w sieci o innych średnicach niż wymienione w pkt. 5.3a/.
Odp. Zamawiający uzna warunek dot. wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał sieć o średnicy minimum 90 – 63 i większej.

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów