Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

 

[29.06.2012] Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 28.06.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :


Pytanie 1.
Czy ilości asfaltu do uzupełnienia odnoszą się również do komór przewiertowych?
Odp. W związku z zapytaniem należy zmienić ilości w następujących pozycjach kosztorysu ofertowego dotyczącego odtworzenia nawierzchni.
Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14 przyjąć do wyceny - 690 m2
Poz. 11, 12 przyjąć do wyceny - 69 ton
Poz. 15, 16 przyjąć do wyceny - 88,32 tony

Reszta pozycji bz.

Pytanie 2.
Czy koszty wykonania inwentaryzacji ponosi Wykonawca czy Zamawiający?
Odp. Koszty inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowej ponosi zamawiający. W związku z tym należy wykreślić pozycję nr 88 – „obsługa geodezyjna” z kosztorysu ofertowego na wykonanie sieci wodociągowej rozbiorowej i tranzytowej.

Pytanie 3.
W celu udokumentowania posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie sieci wodociągowych o łącznej długości co najmniej 6 km min fi 160 w materiale PE, przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci o długości 3408,80 m.
Mając na uwadze powyższe uznajemy, że wymagania Zamawiającego są wygórowane i uniemożliwiają udział w postępowaniu wykonawcom będącym w stanie należycie wykonać zamówienie.
Czy zamawiający podtrzymuje wygórowane wskazane doświadczenie w zakresie sieci.?
Odp. Zamawiający wymaga okazania się realizacją co najmniej 1 obiektu kubaturowego / budowa, rozbudowa, nadbudowa / o wartości 1 mln zł netto oraz wykonania rurociągu o łącznej długości 3,4 km fi 160 w materiale PE.

Pytanie 4.
Czy przy okazaniu doświadczenia Zamawiający dopuści wykonanie innego rodzaju sieci wykonanych z rur PE?
Odp. Dopuszczamy każdy rodzaj rurociągu / kanalizacja, wodociąg, ciągi technologiczne itp / wykonane w materiale PE przy średnicy fi 160

Pytanie 5.
Proszę o udostępnienie dokumentacji branży elektrycznej i AKPIA a w szczególności następujących jej elementów:
- schematu i specyfikacji materiałowej rozdzielni C.Z.Z.S.
- specyfikacji materiałowej sterownika SKO
- schematu i specyfikacji materiałowej rozdzielni RCH
- schematu i specyfikacji materiałowej rozdzielni skrzynki z ochroną przepięciową
Elementy te zostały wymienione w przedmiarze robót nr 154/3/E2-K1
Odp. Powyższa dokumentacja udostępniona będzie na stronie internetowej. [POBIERZ]

Pytanie 6.
Proszę o odpowiedź na pytanie czy inwestor uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia za spełnione, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie 2 robót kubaturowych / budowa, rozbudowa, nadbudowa / o wartości min 1 mln zł brutto każda oraz sieć wodociągową o łącznej długości co najmniej 6 km min fi 160 w materiale PE.
Odp. Patrz odpowiedź do pytania 3.

Pytanie 7.
Czy kosztorys ofertowy może być przedstawiony w następującej wersji :Pytanie 8.
Proszę o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiarów robót.
Odp. Zamawiający nie posiada innej wersji.

Pytanie 9.
Zamawiający wymaga okazania się realizacją co najmniej dwóch robót kubaturowych / budowa, rozbudowa, nadbudowa / o wartości min 1 mln zł każda oraz sieci wodociągowej o łącznej długości co najmniej 6 km min fi 160 w materiale PE.
W związku z faktem iż przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie budowy stacji uzdatniania wody oraz rurociągu tranzytowego PE fi 160 o długości 3408,80 mb wnosimy o zmianę warunku w zakresie obiektów kubaturowych na realizację budowy, rozbudowy, nadbudowy, modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości min 1 mln zł każda. Ponadto wnosimy o zmianę w zakresie długości sieci, której realizacją ma się wykazać Wykonawca do 3 km. Wymaganie postawione przez Zamawiającego odnośnie wykonania sieci o długości 6 km podczas gdy przedmiotem zamówienia jest realizacja jedynie 3,4 km sieci, jest zdaniem wykonawcy nadmierne i niezgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp art. 22 ust 4 ustawy Pzp stanowi, że opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków o których mowa w ust. 1 powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający wymaga okazania się realizacją co najmniej 1 obiektu kubaturowego / budowa, rozbudowa, nadbudowa / o wartości 1 mln zł netto oraz wykonania rurociągu o łącznej długości 3,4 km fi 160 w materiale PE.UWAGA !

W kosztorysach branżowych należy wypełnić na pierwszej stronie informacje podając:
Rg .........
Ko .........
Z ........
Kp ........


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA  [POBIERZ]

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl