Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2013

[22.11.2013]  INFORMACJA

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w dniu 24 grudnia 2013r. będzie nieczynny.

W razie awarii prosimy dzwonić pod numer 994

Dzień 07 grudnia 2013r (sobota) będzie dniem roboczym w zamian
za dzień wolny 24.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach z dnia 28 października 2013 r.

Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Inż. Zdzisław Wira

[29.11.2013] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolinka woda podziemna podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 

[29.10.2013]  Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, Zespół Szkół - woda mieszana
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" woda podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 5114409/2013
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska, ujęcie podziemne
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51143/09/2013
miejsce poboru:
  Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa
- woda uzdatniona

Pobierz

 

[04.09.2013]  Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 40249/08/2013
miejsce poboru:
  Kaczyce, ul. Harcerska 13, Zespół Szkół
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 40248/08/2013
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Graniczna, Hydrofornia
- woda uzdatniona

Pobierz

 

[06.08.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Dnia 06.08.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2013 r. pod nr 156617 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156617&rok=2013-08-06 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[25.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia 25.07.2013 r.

Przetarg- 5.2013 GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę nr 3 firmy:

  Pracownia Projektów Branżowych
OPTIMA Rafał Szawłowski
Ul. Fryderyka Chopina 18
97-300 Piotrków Trybunalski

Cena oferty - 78.105 zł w tym VAT w wysokości 14.605 zł

Koszt zaprojektowania 1 przyłącza wynosi 450 zł brutto

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Biuro Projektów i Realizacji
Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
BIPROWOD sp. z o.o.
52-019 Wrocław ul.Brochowska 10 - przyznana punktacja - 80,38 pkt
 
Oferta nr 2.  Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
41-100 Siemianowice ul. Świerczewskiego 40 - przyznana punktacja - 42,33 pkt
 
Oferta nr 4.  EKOTOM Tomasz Nawieśniak
43-300 Bielsko-Biała ul.Gen.St.Maczka 9/15 - przyznana punktacja - 89,15 pkt
 
Oferta nr 5.  Zakład Wielobranżowy "KOSZT-BUD"
41-922 Radzionków ul. Zejera 29 E - przyznana punktacja - 81,92 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[18.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Dnia 18.07.2013 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2013 r. pod nr 146537 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146537&rok=2013-07-18 - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

[18.07.2013]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  18.07.2013  r.

NR 5/2013  GZWiK                                                        

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Opracowanie projektu  budowlano – wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice”  

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[16.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /"

Dnia 16.07.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2013 r. pod nr 143955 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=143955&rok=2013-07-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[11.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Dnia 11.07.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2013r. pod nr 141065 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141065&rok=2013-07-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .

--------------------------------------------
załącznik: Pobierz dokumentację

[11.07.2013]  Badania wody

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
Protokół z badań nr 35612/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 35611/2013
miejsce poboru:
  Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska - woda podziemna
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 356060/2013
miejsce poboru:
  Studzienka Zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa
- woda pitna

Pobierz

 


 

[08.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /"

Zebrzydowice, dnia 08.07.2013 r.

Przetarg 4/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul, Jagiellońska 25 a

Cena oferty wynosi 155.598,62 zł w tym podatek VAT w wysokości 29.095,68 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 84,53 pkt
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 100,00 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[02.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej"

Dnia 02.07.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2013 r. pod nr 130775 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130775&rok=2013-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2013]   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej"

Zebrzydowice, dnia 26.06.2013 r.

Przetarg 3/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej" wybrano ofertę firmy:

  HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178

Cena oferty wynosi 649.674,86 zł w tym podatek VAT w wysokości 121.483,92 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellonska 25 a - przyznana punktacja - 96,56 pkt

Oferta nr 2. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
INSTAD Adam Rojek
Rybnik ul. Zapłocie 26 a
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Francieszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana punktacja - 76,19 pkt

Oferta nr 4. PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana punktacja - 82,99 pkt

Oferta nr 5. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja - 88,51 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[19.06.2013]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /

Dnia 19.06.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2013r. pod nr 117049 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=117049&rok=2013-06-19 - OGŁOSZENIE (PDF) .

--------------------------------------------
załącznik: Pobierz dokumentację przetargową
 

[13.06.2013]    Badania wody

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
 
Protokół z badań nr 28505/2013
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul. Staffa "Karolinka" - woda podziemna podawana do sieci
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 28504/2013
miejsce poboru:
 Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28, monitoring kontrolny
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 28503/2013
miejsce poboru:
 Przedszkole Kończyce Małe, ul. jagiellońska - woda podziemna - monitoring kontrolny
- woda pitna

Pobierz

 

[13.06.2013]    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych

Dnia 13.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2013 r. pod nr 110303 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110303&rok=2013-06-13 - Ogłoszenie

 

[07.06.2013]   Przetarg nieograniczony 3/2013 (Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej)

Dnia 07.06.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013r. pod nr 103573 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103573&rok=2013-06-07 
- OGŁOSZENIE (PDF)

------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową
         

[07.06.2013]  Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych"

Zebrzydowice, dnia 07.06.2013 r.

Przetarg 2/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
--------------------------------------------------------------------------------
 

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych" wybrano ofertę firmy:

         
  PPUH  WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe,  ul. Jagiellońska 25 a
   

Cena oferty wynosi  68.690,17 zł  w tym podatek VAT w wysokości 12.844,50  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.  

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  PPUH  WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe,  ul. Jagiellońska 25 a  - przyznana punktacja - 100,00 pkt   

Oferta nr 2.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów,  ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 96,68 pkt

     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[04.06.2013]  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"

Dnia 04.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2013 r. pod nr 98261 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98261&rok=2013-06-04 - OGŁOSZENIE (PDF).
 

[28.05.2013

UCHWAŁA NR XXVI/264/13
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice
Bogdan Szuścik

 


Treść uchwały wraz z załącznikiem TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW [POBIERZ]>>>

 

[28.05.2013]  Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"

 Zebrzydowice, dnia 28.05.2013 r.

Przetarg 01/2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  SIM  Mariusz Świerkosz
Goleszów  ul. Ustrońska 46

Cena oferty wynosi  162.079,79  zł w tym podatek VAT w wysokości 30.307,60  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

czytaj dalej>>>

[21.05.2013]  Przetarg nieograniczony nr 2/2013 (Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych)

Dnia 21.05.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2013r. pod nr 82951 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82951&rok=2013-05-21 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową
 

[09.05.2013]  Przetarg nieograniczony nr 1/2013 (Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach )

Dnia 9.05.2013 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania Zebrzydowice: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2013 r. pod nr 70567 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70567&rok=2013-05-09 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową

[18. 04.2013]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
Protokół z badań nr 13968/13
miejsce poboru:
 Oczyszczalnia ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka, woda podziemna,
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 13967/13
miejsce poboru:
 Przychodnia lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, woda pozdziemna
- woda pitna

Pobierz

 

[29. 03.2013]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
Protokół z badań nr SB/07653/03/2013
miejsce poboru:
 Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, Zespół Szkół
- woda mieszana

Pobierz

 

[10. 03.2013]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
Protokół z badań nr 8150/2013
miejsce poboru:
 KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci
- woda pitna

Pobierz

 

[05. 03.2013]  Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przedstawia raport dotyczący oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Zebrzydowice. Treść raportu znajduje się w poniższym linku (kliknij w obrazek aby pobrać. Format PDF)

Ciekawostki:


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada