Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2007

[11 luty 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[4 luty 2008] Ogłoszenie :


Zebrzydowice, dnia 04.02.2008 r.

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

referent ds księgowości w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. (z możliwością przedłużenia umowy)

►►► więcej
 

[28 listopada 2007] informacje :


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – zastępca kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie:
Kandydaci nie uzyskali akceptacji ponieważ nie dali rękojmii należytej realizacji zadań wynikających z zakresu czynności na stanowisku – zastępca kierownika GZWiK.

Zebrzydowice, dnia 27.11.2007 r.

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

 

[14 listopada 2007] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[7 listopada 2007] Ogłoszenie

Zebrzydowice, dnia 06.11.2007 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH FORMALNE WYMAGANIA

określone w ogłoszeniu Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 11 października 2007 r. o naborze na wolne stanowisko pracy :

ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  W ZEBRZYDOWICACH

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniających formalne wymagania określone w ogłoszeniu:
 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1.

Bujok Bogusław

Zebrzydowice

2.

Rychły Tadeusz

Pruchna

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

 

[22 października 2007] Unieważnienie przetargu


Zebrzydowice, dnia 22.10.2007 r.

GZWiK - przetarg 01/2007

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n. Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach przy ul. Słonecznej został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

[11 października 2007] Ogłoszenie o pracy

 Zebrzydowice, dnia 11 października 2007 r.

KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

1. Wymagania niezbędne:

więcej>>>
 

[04 października 2007]

 W dziale aktualne badania wody udostępniono:
Sprawozdanie NR OL-704/PWŚG/490-01/2007/S

Przejdź do badań>>>
 

[21 września 2007] ogłoszenie :


Zebrzydowice, dnia 21.09.2007 r.

IR - 30/2007 przetarg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji inż. Zdzisław Wira, ul. Ks. A Janusza 6 43 - 410 Zebrzydowice, tel. 4693654 lub 4693525 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach”  

więcej>>>
 

[7 sierpnia 2007] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[1 czerwca 2007] informacje :


CENY BEZ ZMIAN - Zatwierdzono nową taryfę
Rady Gminy Zebrzydowice uchwaliła nową taryfę opłat za wodę i ścieki,
która będzie obowiązywać od 1.07.2007 roku. Poniżej publikujemy wyciągi z tych uchwał.
ŚCIEKI
1) przyjmuje się jednolitą taryfę za oczyszczanie ścieków w wysokości 3,40 zł/m3
ścieków plus podatek VAT w wysokości 7% dla wszystkich odbiorców usług,
2) zatwierdza się miesięczną opłatę stałą dla tych dostawców ścieków, którzy nie korzystają
z gminnej sieci wodociągowej w wysokości 3,38 zł plus podatek VAT w wysokości 7%,
3) przyjmuje się jednolitą taryfę w wysokości 1,70 zł/m3 dla ścieków dowożonych
plus podatek VAT w wysokości 7%.
WODA
1) przyjmuje się jednolitą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości
3,38 zł/m3 wody plus podatek VAT w wysokości 7% dla wszystkich odbiorców usług,
2) zatwierdza się opłatę stałą w wysokości ceny:
– 1m3 wody – tj. 3,38 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców posiadających
liczniki o średnicy 15mm i 20mm,
– 3 m3 wody - tj. 10,14 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców
posiadających liczniki o średnicy 25mm,
– 5 m3 wody - tj. 16,90 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców
posiadających liczniki o średnicy 50mm,
– 10 m3 wody - tj. 33,80 zł plus podatek VAT w wysokości 7% - dla odbiorców
posiadających liczniki o średnicy 80 mm i większej średnicy.

 

[9 maja 2007] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

informacje:


KONTROLE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ RAZEM Z POLICJĄ
Przypominamy, że od marca br. roku na terenie gminy Zebrzydowice prowadzone są rutynowe kontrole w zakresie utrzymania czystości i porządku, zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Gminy. Szczególny nacisk kładziony jest na sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową i to co robimy z odpadami stałymi, czyli będzie się sprawdzać wyposażenie posesji w kubeł na śmieci, włączenie do kanalizacji sanitarnej (tam gdzie jest to możliwe), posiadanie dowodów wywozu ścieków w ilościach odpowiadających zużyciu wody itp., ilości domowników (normy zużycia), tam gdzie brak kanalizacji sanitarnej.

 

ustawa:


Na stronę dodano USTAWĘ z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858) pobierz (format pdf)
 

Ciekawostki:


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum>>>
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów