Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2015

 GZWiK  (07.12.2015) - Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  SB/73763/11/2015
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul Botaniczna woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 GZWiK  (04.12.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie gminy Zebrzydowice

Dnia 04.12.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wymiany sieci wodociągowej na terenie gminy Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.12.2015 r. pod nr 330290 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=330290&rok=2015-12-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_10_2015_o_zamowieniu_BZP_20151204.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_wzor umowy.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Zakres prac projektowych na zalacznikach mapowych
 • podkatalog SIWZ_z1_6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz wykonanych prac projektowych.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK  (02.12.2015) - Uwaga ważna informacja

INFORMACJA
DYREKTORA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH

W dniu 24 GRUDNIA 2015r. (czwartek)

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach będzie nieczynny w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015r. (sobota) .

Zmiana godzin pracy
w dniu 11.12.2015r. od 7:30 do 15:30

w dniu 31.12.2015r. od 7:30 do 14:00

W razie awarii prosimy dzwonić pod numer alarmowy 994
 (pracownicy całodobowo odsłuchują nagrane wiadomości)


DYREKTOR GZWiK
w
ZEBRZYDOWICACH
inż.ZDZISŁAW WIRA

Podstawa prawna:
art.130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U.98.21.94 ze zm.) oraz § 16 Regulaminu Pracy pracowników GZWiK w Zebrzydowicach (Zarządzenie Nr 0154/07/09.Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach z dnia 14.04.2009r.)

 GZWiK  (02.12.2015) - Awaria

Uwaga mieszkańcy Kończyc Małych

W dniu 02.12.2015r. z powodu awarii
od godz. 12.00 do 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach:
 Hiacyntowa, Ks. Marekwicy, Świtezianki, Jagiellońska numery 34-58
oraz Zagrodowa do numeru 7

. Przepraszamy za utrudnienia.

 GZWiK  (01.12.2015) - Awaria

Uwaga mieszkańcy Kończyc Małych w dniu 01.12.2015r.z powodu awarii od godz 15.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Hiacyntowa, Ks. Marekwicy, Świtezianki, Jagiellońska numery 34-58 oraz Zagrodowa do numeru 7

. Przepraszamy za utrudnienia.
 

 GZWiK  (18.11.2015) - Zaktualizowano dział badania wody

Protokół z badań nr  57941/2015
miejsce poboru:
 Przedszkole, Marklowice Górne, ul. Szkolna 28 - woda powierzchniowa - monitoring Kontrolny, woda podziemna

Pobierz

 
Protokół z badań nr  57940/2015
miejsce poboru:
 Kaczyce - Zespół Szkół, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa

Pobierz

 
Protokół z badań nr 57939/2015
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna  woda podziemna podawana do sieci
woda pitna

Pobierz

 

 

 GZWiK 09.11.2015) - UWAGA AWARIA!

Uwaga mieszkańcy Marklowic Górnych!

W związku z awarią dnia 09.11.2015r od godz. 19.00 (poniedziałek) do dnia 10.11.2015r (wtorek) do ok. godziny 14.00 przy ulicy Adama Mickiewicza oraz części ul. Ustronnej (przed torami kolejowymi) nastąpi przerwa w dostawie wody. Przepraszamy za utrudnienia.

 

 GZWiK 27.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania \"Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej.\"

Dnia 27.10.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.10.2015 r. pod nr 286170 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=286170&rok=2015-10-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK 21.10.2015) - OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej"

Zebrzydowice, dnia 21.10.2015 r.

GZWiK Nr 9/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty - 232.039,23 zł w tym podatek VAT w wysokości 43.389,45 zł
Okres udzielonej rękojmi - 60 miesięcy

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98 %
- okres rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3
AWT REKULTIVACE A.S.
DELNICKA 41/884
35 64 HAVIROV - PROSTREDNI SUCHA - przyznana łączna punktacja - 52,99 pkt / 51,39 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 2.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Tarnów ul. Przemysłowa 27 - przyznana łączna punktacja - 83,24 pkt / 81,24 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 4.  AQUA - SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko - Biała ul. Witosa 118 - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 5.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 97,50 pkt / 95,50 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo GRESAN Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Ustroń ul. Kreta 5 a - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 7.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 65,82 pkt / 63,82 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 8.  DDTHERM Sp. z o.o.
Rozmierka ul. Powstańców Śl. 9 - przyznana łączna punktacja - 64,44 pkt / 62,44 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 9.  RURTOM Tomasz Trembla
Pisarzowice ul. Miodowa 1 f - Oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ / w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej GZWiK /
 
Oferta nr 10.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 78,56 pkt / 76,56 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 11.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 12.  Konsorcjum firm:
TRANS-WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 65,38 pkt / 63,38 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 13.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241- przyznana łączna punktacja - 57,06 pkt / 55,06 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 14.  INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierściec ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 74,01 pkt / 72,81 pkt + 1,2 pkt /
 

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK 16.10.2015) -Zapytania przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci  wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej”

Zebrzydowice 16.10.2015 r.

GZWIK –Przetarg 9/15

Dotyczy :przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.:Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul.Miodowej

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 

Czytaj dalej>>>

 

 GZWiK 12.10.2015) -Zapytania przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci  wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej”

Zebrzydowice, dnia  12.10.2015  r.

 GZWiK - Przetarg 9/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci   wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej”    

              W związku z zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Czytaj dalej>>>

 

 GZWiK (08.10.2015) - Uwaga  AWARIA

 Uwaga mieszkańcy!

W związku z awarią, w okolicy ulicy Orzeszkowej w Zebrzydowicach nastąpi przerwa w dostawie wody do ok. godziny 17:00
za utrudnienia przepraszamy!

 

 GZWiK (07.10.2015) - INFORMACJE OGÓLNE dotyczące warunków i zasad budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice

 1. Przyłącze (przyłącza) buduje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przyłącze winno być wykonane przez uprawnionego instalatora.
Wyjątek stanowią przyłącza budowane w ramach inwestycji realizowanych przez Gminę Zebrzydowice-GZWiK na zasadach określonych w Uchwale nr XXXIII/341/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określania zasad i trybu udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

2. Do obowiązków Inwestora należy:

2.1. Uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci ( druk do pobrania w siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach lub na stronie internetowej pod adresem: www. gzwik.zebrzydowice.pl

2.2. Sporządzenie projektu budowlanego na kopii aktualnej mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych – w załączeniu interpretacja Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie). Projekt należy uzgodnić z gestorami pozostałego uzbrojenia podziemnego tj. Polska Spółka Gazowictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Rozdzielnia Gazu Jastrzębie Zdrój, Tauron dystrybucja, Telekomunikacja Polska S.A. oraz z innymi wyżej niewymienionymi jeżeli dotyczy.
Projekt końcowy uzgodnić z GZWiK w Zebrzydowicach.

3. Przed przystąpieniem do robót należy:

3.1. W przypadku konieczności wejścia na działki nie będące własnością Inwestora należy uzyskać pisemne zgody właściciela lub właścicieli poszczególnych działek.
Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Cieszynie Wydział Architektury i Budownictwa zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane.
3.2. W przypadku gdy sieci znajdują się w obrębie działki Inwestora (bez konieczności wyjścia poza granicę nieruchomości) zamiar wykonania robót można złożyć/zgłosić w siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach zgodnie z art. 29a Prawa Budowlanego.
3.3. Do zgłoszenia robót dołaczyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Po wykonaniu robót należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i zgłosić do odbioru przez przedstawiciela GZWiK w Zebrzydowicach.

4.1. Do odbioru należy przedłożyć:
- protokół próby szczelności przyłącza
- atesty higieniczne zastosowanych materiałów (dotyczy przyłącza wodociągowego)
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

5. Włączenia do sieci wodociagowej dokonuje wyłącznie GZWiK w Zebrzydowicach po dokonaniu odbioru technicznego i podpisaniu umowy.

6. Przyłącza pozostają własnością Inwestora.

Pobierz w wersji PDF [POBIERZ]

 GZWiK (06.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach"

Dnia 06.10.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2015 r. pod nr 145599 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145599&rok=2015-10-06 - OGŁOSZENIE (PDF)
 

 GZWiK (05.10.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej.

Dnia 05.10.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej. "

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2015 r. pod nr 145155 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=145155&rok=2015-10-05 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_9_2015_o_zamowieniu_BZP_20151005.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog  SIWZ_zalacznik8_i_9_Dokumentacja_i_ST.zip(POBIERZ)
  • podkatalog Projekt cz.1
   • katalog uzgodnienia
   • Projekt, opis techniczny.pdf
   • Rys 1 - cz.1.
  • podkatalog Projekt cz.2
   • katalog uzgodnienia
   • Projekt, opis techniczny.pdf
   • Rys 1 - cz.2.
   
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
    

GZWiK (29.09.2015) - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach"

Zebrzydowice, dnia 29.09.2015 r.

 

GZWiK Nr 8/2015
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach" wybrano ofertę firmy:
      
  P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44 - 341 Rybnik ul. Borowicka 46a

Cena oferty - 1.221.254,91 zł w tym VAT w wysokości 228.364,74 zł

Kryterium oceny ofert :
- najniższa cena - waga - 98%
- okres oferowanej rękojmi - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                                                         

Oferta nr 1.  PAN-GAZ Częstochowa S.A.
Częstochowa ul. Ogrodowa 65 - przyznana łączna punktacja - 62,94 pkt / 60,94 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  WODROL Teodor Świątecki
Kielczów ul. Wilczycka 14 - przyznana łączna punktacja - 53,21 pkt / 51,21 + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  WYROBEK Sp. z o.o.
Rudołtowice ul. Zawadzkiego 237 - przyznana łączna punktacja - 89,09 pkt / 87,09 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 4.  Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Tarnów ul. Przemysłowa 27- przyznana łączna punktacja - 99,87 pkt / 97,87 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
ZRIB Sp. z o.o.
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6
Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn
Międzybrodzie Bialskie ul. Szkolna 6 - oferta odrzucona na podstawie art. 90 pkt 2 ppkt 3 ustawy Pzp - zamawiający odrzuca ofertę ponieważ dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami / kosztorysem szczegółowym / potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Oferta nr 6.  Konsorcjum firm:
FHU INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.
Gdów Nieznanowice 50
INSTBUD Sp. z o.o.
Gdów Nieznanowice 50 - przyznana łączna punktacja - 96,60 pkt / 95,40 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 7.  Rozmierka ul. Powstańców Śl. 9 - przyznana łączna punktacja - 84,80 pkt / 82,80 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 8.  SANIT Sp. z o.o.
Gliwice ul. Rybnicka 175 - przyznana łączna punktacja - 56,85 pkt / 54,85 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 9.  HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 99,57 pkt / 97,56 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 10.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.
Krynica Zdrój Mochnaczka Wyżna 118 - przyznana łączna punktacja - 77,61 pkt / 75,61 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 11.  Konsorcjum firm:
GEO-BUD - TBM Sp. z o.o.
Żory ul. Boczna 6
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - przyznana łączna punktacja - 92,24 pkt / 90,24 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 12.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
Istebna 1241- przyznana łączna punktacja - 93,98 pkt / 91,98 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 13.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19 - przyznana łączna punktacja - 72,60 pkt / 70,60 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 14.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 77,55 pkt / 75,72 pkt + 1,83 pkt /
 
Oferta nr 15.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 84,09 pkt / 82,49 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 16.  GT PROJEKT Tadeusz Galisz
Jastrzębie Zdrój ul. Dębowa 15 - przyznana łączna punktacja - 92,16 pkt / 90,96 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 17.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 95,93 pkt / 93,93 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 18.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt /
 
        
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (15.09.2015) -Zaktulaizowano dział "badania wody"

Protokół z badań nr 43050/2015
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM"
Woda podziemna podawana do sieci

Pobierz

 

 GZWiK (11.09.2015) -Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach”

Zebrzydowice, dnia  11.09.2015  r.

GZWiK - Przetarg 8/2015

   Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Wymiana sieci    wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach”      

              W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Zamawiający za formę wynagrodzenia przyjmuje wynagrodzenie kosztorysowe. Natomiast do załączonej dokumentacji zamawiający dołączył kosztorys w wersji uproszczonej z wskazaniem nakładów rzeczowych w oparciu o ST. Zatem nie ma możliwości prawidłowego przyjęcia np nakładów na robociznę, ponieważ te regulowane są odpowiednimi katalogami nakładów rzeczowych. Kosztorys załączony do dokumentacji utworzony został w programie NORMA PRO i jak wynika z jego treści pozycje zawarte w nim odpowiadają konkretnym katalogom robót budowlanych. Dlaczego zamawiający zastępuje je pozycjami z zapisem ST? Wykonawca nie może sam modyfikować kosztorysu, gdyż taka modyfikacja mogła by być rozbieżna z zamysłem zamawiającego a przede wszystkim niedopuszczalna. Zamawiający w SIWZ zapisał pkt 12 sposób obliczenia ceny ppkt 3 „kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej przy zastosowaniu następujących zasad:

1. musi zawierać wycenę wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót z zachowaniem jednostek przedmiarowych oraz podaniem na stronie tytułowej kosztorysu wysokość Rg, Z i Kp

W przypadku zastosowania jedynie zapisu ST bez podania konkretnego katalogu nie ma możliwości wygenerować Rg, Z i Kp bo od jakich nakładów ma je program policzyć.

Odp.

Do załączonych materiałów zamawiający nie dołączył kosztorysu w wersji uproszczonej, lecz dołączył przedmiar robót na podstawie którego należy wycenić ofertę tj. sporządzić kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej / należy podać cenę jednostkową i wartość pozycji /

Podstawą wyceny jest odniesienie się do ST.

Wykonawca nie może modyfikować załączonego przedmiaru robót tj. pozycji wyceny, opisu pozycji, jednostek i ilości.

Wykonawca może wycenić dla siebie kosztorys dowolną metodą, jednakże do oferty dołącza kosztorys w wersji uproszczonej podając cenę jednostkową i wartość oraz na stronie tytułowej kosztorysu wysokość Rg., Z i Kp.

 Pytanie 2.

Z analizy dokumentacji przetargowej wynika np. ZK rys. 4 zadanie nr 1 odnośnie hydrantów DN80 iż wskazany na rysunku hydrant jest firmy HAWLE RD 1500 nr kat 5059. Podobnie w odniesieniu do pozycji kosztorysu, zadanie nr 1 poz. 3,36 mowa jest o połączeniach kołnierzowo – kielichowych SYNOFLEX Dn 150, Dn 100 oraz Dn 80 ilość 5 szt również produkcji firmy HAWLE . W SIWZ zamawiający zapisał / str nr 3 SIWZ / zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne w zakresie materiałów i technologii.

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązania materiałowe np. firmy Jafar?

Odp. 

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania materiałowe i technologiczne. 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (09.09.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Dnia 09.09.2015 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.09.2015 r. pod nr 133171 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133171&rok=2015-09-09 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 

 GZWiK (09.09.2015) - Zapytania do przetargu GZWiK - Przetarg 8/2015

    Zebrzydowice, dnia  09.09.2015  r.

GZWiK - Przetarg 8/2015

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach”          

               W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.
W związku z wymogiem opisanym w pkt. 3 SIWZ / opis przedmiotu zamówienia / dotyczącym wykonania zakresu zamówienia do 30.11.2015 r i określonym jako:


- zadanie nr 2 – załącznik mapowy 1.4
- zadanie nr 3 – załącznik mapowy 3

Proszę o jednoznaczną odpowiedź gdzie znajdują się te załączniki lub jednoznaczne określenie zakresu robót dla tego wymogu.

Odp. Zakres zamówienia, który należy wykonać w pierwszej kolejności to:

- zadanie nr 1 – załącznik mapowy 4 i 4 c
- zadanie nr 2 – załącznik mapowy 1
- zadanie nr 3 – załącznik mapowy 3

Pytanie 2.
Czy w zakresie dokumentacji do wglądu u zamawiającego znajdują się profile wodociągów do wymiany i czy je można dołączyć do dokumentacji na stronie ogłoszonego przetargu?

Odp. Dokumentacja dot. wymiany sieci wodociągowej została opracowana na zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym nie były wymagane profile i zamawiający ich nie posiada. Ofertę należy wycenić na podstawie załączonych przedmiarów.

 Pytanie 3.
Czy zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca przedstawi poświadczenia na budowę sieci wodociągowej oraz budowę rurociągu tłocznego z rur PE minimum fi 63 mm o łącznej długości co najmniej 8 km?

Odp. Tak, zamawiający uzna to jako spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.

Pytanie 4.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokumentację geologiczną.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira


 

 GZWiK (01.09.2015) - GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach.

Dnia 1.09.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.09.2015 r. pod nr 129059 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=129059&rok=2015-09-01 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_8_2015_o_zamowieniu_BZP_20150901.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog  SIWZ_zalacznik8_i_9_Dokumentacja_i_ST.zip(POBIERZ)
  • podkatalog zadanie 1
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_1_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad1.pdf
   • ZK_projekt opis_zad1.pdf
  • podkatalog zadanie 2
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_2_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad2.pdf
   • ZK_projekt opis_zad2.pdf
  • podkatalog zadanie 3
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_3_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad3.pdf
   • ZK_projekt opis_zad3.pdf
  • podkatalog zadanie 4
   • katalog Rys
   • katalog uzgodnienia, formalne
   • Kaczyce_4_Specyfikacje_Techniczne.pdf
   • ZK_Informacja_BIOZ_zad4.pdf
   • ZK_projekt opis_zad4.pdf
   
 • podkatalog  SIWZ_zalacznik10_Przedmiar_robot.zip(POBIERZ)
  • Przedmiar_zadanie_1.pdf
  • Przedmiar_zadanie_2.pdf
  • Przedmiar_zadanie_3.pdf
  • Przedmiar_zadanie_4.pdf
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
                        

 GZWiK (20.08.2015) - Uwaga

Uwaga mieszkańcy gminy Zebrzydowice!

W przypadku braku wody w ujęciach indywidualnych (studniach) istnieje możliwość otrzymania wody do celów bytowych na Stacji Uzdatniania Wody w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej.

Telefony kontaktowe: 32 4693249, kom.504186832.Woda zdatna do picia po przegotowaniu. Pojemniki i transport we własnym zakresie.

Uwaga! - Nie napełniamy beczek (cystern) oraz paletopojemników.

                    

 GZWiK (19.08.2015) - Uwaga awaria!


W dniu dzisiejszym (19.08.2015) nastąpiła awaria wodociągu.
Wody nie będzie na ulicach
Kaczyce: Czereśniowa, Wojewódzka, Matejki od 1-6
Kończyce Wielkie: ul Miła

Planowana godzina usunięcia awarii 19.08.2015 godz. 16:00.

 Za utrudnienia przepraszamy!
                    

 GZWiK (14.08.2015)- GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach"

                    

Dnia 14.08.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2015 r. pod nr 121459 - 2015. Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=121459&rok=2015-08-14 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 06.08.2015 r.

 

GZWiK Nr 7/2015
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:
      
  P.H.U. Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44 - 341 Rybnik ul. Borowicka 46a

Cena oferty - 459.627,32 zł w tym podatek VAT w wysokości 85.946,57 zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98%
- okres rękojmi za wady - 2%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                                                         

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
44 - 207 Rybnik ul. Turystyczna 1 B 
Partner Konsorcjum: 
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
44 - 207 Rybnik ul. Turystyczna 1 B - przyznana łączna punktacja - 67,74 pkt / 65,74 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  SIM MARIUSZ ŚWIERKOSZ
43-440 Goleszów ul. Ustrońska 46 - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 5 Ustawy Pzp / została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie spełniła warunku dot. sytuacji finansowej firmy/
 
Oferta nr 3.  Firma Usługowo Handlowa Witold Ryszka
43-450 Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 83,89 pkt / 81,89 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  BUDMARWAR Sp. z o.o. 
43-246 Strumień  ul. Cieszyńska 26 - przyznana łączna punktacja - 93,65 pkt / 91,65 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  "INSTAD" Adam Rojek
44-251 Rybnik ul. Zapłocie 26a - przyznana łączna punktacja - 70,42 pkt / 68,42 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 6.  ROMOT Katarzyna Motyczka
44-280 Rydułtowy ul. Strzelców Bytomskich 8/7 - przyznana łączna punktacja - 66,92 pkt / 64,48 pkt + 1,44 pkt / 
 
Oferta nr 7.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
44-341 Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 8.  Zisco Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
43-250 Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 86,85 pkt / 84,89 pkt + 1,96 pkt / 
 
Oferta nr 9.  WIiRO Wykonawstwo instalacji i robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
43-470  Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 97,66 pkt / 95,66 pkt + 2,0 pkt / 
 
Oferta nr 10.  HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA - HOMA Sp. Jawna
43-391 Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 95,62 pkt / 93,62 pkt + 2 pkt / 
 
        
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (24.07.2015) - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 24.07.2015 r.

GZWiK - Przetarg 7/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – ul. Stawowa w Zebrzydowicach”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1.
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 20 przedmiaru, a mianowicie proszę podać średnicę przewiertu oraz jaka rura ochronna zostanie zastosowana.
 
Odp. Można zastosować rozwiązania równoważne np. rurę przewodową dwuwarstwową TYTAN PE/PE KACZMAREK bez rury osłonowej lub rurę osłonową ø 300 PE i przewodową ø 200 PVC. Przyjęte rozwiązanie należy wpisać w rubrykę: „opis pozycji”.
 
Pytanie 2.
Proszę o wyjaśnienie pozycji 25 oraz 26 – proszę podać jakie rury zastosować (PE, stal...).
 
Odp. W poz. 25 przyjąć rurę stalową ø 250 lub PE dopuszczoną do stosowania pod drogami.
W poz. 26 przyjąć rury stalowe – zabezpieczenie kolizji z gazociągiem.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (23.07.2015) - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 23.07.2015 r.

GZWiK - Przetarg 7/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – ul. Stawowa w Zebrzydowicach”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o profile podłużne kanałów
 
Odp. Profile w załączeniu
 
Pytanie 2.
Co oznacza poz.  nr 32 w przedmiarze: „projekt zamienny ...” – prosimy o rozwiniecie tematu , gdyż nie wiemy co ma być w tej pozycji wycenione.
 
Odp. Należy założyć, że trasa w 30 % będzie wymagała korekty co wiąże się z koniecznością wykonania projektu zamiennego i ten zakres należy wycenić w kosztorysie ofertowym.
 
Pytanie 3.
Na jakim odcinku ma być zastosowana rura fi 200 PE i czy cały ten odcinek ma być wykonany przewiertem / jak sugeruje poz. 20 w przedmiarze /, czy jednak jest on do wykonania wykopem otwartym / jak sugeruje opis rury PE w SIWZ, z którego wynika, ze nie jest to rura przewiertowa /.
 
Odp. Należy przyjąć ilość przewiertu z przedmiaru. Będzie to kilka odcinków których suma jest zgodna z przedmiarem.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Załącznik - profile podłużne kanałów ( POBIERZ).
 

 GZWiK (17.07.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach

Dnia 17.07.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach "

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2015 r. pod nr 106525 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106525&rok=2015-07-17 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_7_2015_o_zamowieniu_BZP_20150717.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf POBIERZ
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa.zip(POBIERZ)
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Rys. 2a projekt zagospodarowania.pdf
   
 • SIWZ_zalacznik9_specyfikacja techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar_robot.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (14.07.2015)- GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

                    

Dnia 14.07.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2015 r. pod nr 104065 - 2015. Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=104065&rok=2015-07-14 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (07.07.2015)-  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

Zebrzydowice, dnia 07.07.2015 roku

GZWiK Nr 6/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b

Cena oferty - 268.173,55 zł w tym podatek VAT w wysokości 50.146,27 zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98%
- okres rękojmi za wady - 2% 

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                           

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - przyznana łączna punktacja - 99,20 pkt / 98,00 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 2.  BUDMARWAR Sp. z o.o.
Strumień ul. Cieszyńska 26 - przyznana łączna punktacja - 72,74 pkt / 70,74 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 92,30 pkt / 90,70 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 4.  WIiRO Wykonawstwo instalacji i robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 93,62 pkt / 91,62 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 5.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda   
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 94,87 pkt / 93,67 pkt + 1,2 pkt / 
 
        
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (29.06.2015)- GZWiK - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 29.06.2015 r.

GZWiK - Przetarg 6/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
W przedmiarze robót / poz. 33 / ujęta jest przepompownia ścieków z podanym obmiarem jako 1 studnia. W związku z powyższym, czy wykonawca w kosztorysie ofertowym ma w tej pozycji ująć tylko studnię przepompowni, czy też całość przepompowni jako komplet
/ studnia, pompy, AKPiA oraz pozostałe wyposażenie /

Odp. Wykonawca w tej pozycji ma ująć całość przepompowni jako komplet.
                    

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (25.06.2015)- GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

                    

Dnia 25.06.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2015 r. pod nr 93837 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93837&rok=2015-06-25 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (17.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

Zebrzydowice, dnia 17.06.2015 r.

GZWiK Nr 5/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty -  66.352,20  zł w tym VAT w wysokości  12.407,32  zł

Kryterium oceny ofert :
- najniższa cena - waga - 98 %
- okres oferowanej rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

                                          
Oferta nr 1.  FUH Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 77,46 pkt / 75,46 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 99,60 pkt / 98,00 + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 3.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 98,55 pkt / 97,35 pkt + 1,2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 93,88 pkt / 91,88 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 69,84 pkt / 68,24 pkt + 1,6 pkt /
 

                     
  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (17.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych - AKTUALIZACJA

Zebrzydowice, dnia 17.06.2015 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

----------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w załączonej SIWZ została błędnie podana wartość wadium i termin składania i otwarcia ofert.
Poprawna wysokość wadium – 6.000 zł
Termin składania ofert – do dnia 02.07.2015 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – 02.07.2015 r o godz. 10:00
Poprawna wartość wadium i termin składania i otwarcia ofert zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP nr 87213 z dnia 15.06.2015 r.

W załączeniu SIWZ z naniesionymi poprawkami.

  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (15.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych

Dnia 15.06.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2015 r. pod nr 87213 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87213&rok=2015-06-15 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_6_2015_o_zamowieniu_BZP_20150615.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_AKTUALIZACJA z dnia 17.06.2015 r.pdf POBIERZ
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa.zip(POBIERZ)
  • Kasztelańska
  • Myśliwska
   
 • SIWZ_zalacznik9_Specyfikacja techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_Przedmiar.zip(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (15.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych"

Zebrzydowice, dnia 15.06.2015 r.

 

 GZWiK Nr 4/2015
 

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych" zostało unieważnione - "cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".
  

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

                                                                                
Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
 
Oferta nr 3.  SZAGRU Sp. z o.o. 
Studzienice ul. Jaskółek 16 
 
Oferta nr 4.  FHU Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207
 
Oferta nr 5.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a 
 
Oferta nr 6.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 
 
Oferta nr 7.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75  
 

                     
  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (10.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Koloni"

Dnia 10.06.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2015 r. pod nr 84207 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84207&rok=2015-06-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (02.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii"

Zebrzydowice, dnia 02.06.2015 r.

GZWiK Nr 3/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii" wybrano ofertę firmy:

  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice  ul. Gallusa 10 lok. 11

Cena oferty -  72.570,00  zł w tym VAT w wysokości  13.570,00  zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98 %
- termin płatności faktury liczony od dnia wpływu do UG - 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                          
Oferta nr 1.  WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak
Sosnowiec ul. Patriotów 7 b/1 - przyznana łączna punktacja - 95,41 pkt / 93,41 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Teresa Szendoł
Bielsko - Biała ul. Sportowców 11 - przyznana łączna punktacja - 63,10 pkt / 62,17 pkt + 0,93 pkt /
 
Oferta nr 3.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 
Katowice ul. Gallusa 10 lok. 111 - przyznana łączna punktacja - 100,00 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  HYDRO-INSTAL Projekty techniczne HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 92,49 pkt / 90,49 pkt + 2 pkt /
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (29.05.2015)- Taryfy za wodę i ścieki

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr VII/62/15 z dnia 28.05.2015r.,
w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2016r. będą obowiązywały dotychczasowe taryfy za wodę i ścieki.
Więcej informacji na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl (PRZEJDŹ>>>)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZWiK Zebrzydowice

 GZWiK (29.05.2015)- Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz

Dnia 29.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2015 r. pod nr 78373 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=78373&rok=2015-05-29 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_5_2015_o_zamowieniu_BZP_20150529.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa(POBIERZ)
  • Rysunki
  • Projekt opis techniczny.pdf
   
 • SIWZ_zalacznik9_specyfikacja techniczna.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar_robót.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
    

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych

Dnia 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2015 r. pod nr 76109 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76109&rok=2015-05-26 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_4_2015_o_zamowieniu_BZP_20150526.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa(POBIERZ)
  • Rysunki
  • Projekt opis techniczny.pdf
  • Specyfikacja techniczna.pdf
  • Mapa.jpg
   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii

Dnia 12.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2015 r. pod nr 67867 - 2015. 
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresemhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67867&rok=2015-05-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_3_2015_o_zamowieniu_BZP_20150512.pdf (POBIERZ) 
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ) 
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ) 
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Zalaczniki mapowe  
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ) 

 

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej"

Dnia 06.05.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2015 r. pod nr 64425 - 2015. 
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresemhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64425&rok=2015-05-06 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 27.04.2015 r.

GZWiK Nr 2/2015

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

  

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej" wybrano ofertę firmy:

      
  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda                           
Gołkowice  ul. Borowicka 46 a

Cena oferty -  235.774,12 zł w tym podatek VAT w wysokości  44.087,84  zł 
Okres rękojmi - 60 miesięcy.

Kryterium oceny ofert:


- najniższa cena - waga 98 %
- okres oferowanej rękojmi - waga 2 % 

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                                                                
Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:                   
HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.                   
Mazańcowice 178                   
INSTAL - CYMOREK Sp.J.                    
Skoczów - Pierściec ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 91,24 pkt  / 89,24 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 79,96 pkt / 77,96 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  Zakład Usług Wodociągowo - Kanalizacyjnych i Remontowo- Budowlanych
ROLES S.C. Michna&Gierlicki
Tworków ul. Kopernika 4 - przyznana łączna punktacja - 85,30 pkt / 83,30 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  OMEGA I Józef IRZYK
Przyszowice ul. Spółdzielcza 27 - przyznana łączna punktacja - 56,29 pkt /54,29 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  FUH Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 83,72 pkt / 81,72 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 6.  GATEWAY Żywiec Sp. z o.o.
Żywiec ul. Kościuszki 64 - przyznana łączna punktacja - 64,65 pkt / 62,65 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 7.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 84,41 pkt / 83,21pkt + 1,2 pkt / 
 
Oferta nr 8.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 9.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych , c.o. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 91,17 pkt / 89,97pkt + 1,2 pkt / 
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

(21.04.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 21.04.2015 r.

GZWiK - Przetarg 2/2015


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci
wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2015 r dotyczące w/w postępowania prosimy o poprawienie profili sieci wodociągowej uwzględniając poprawne długości oraz rodzaj rury, które umożliwią poprawną wycenę przedsięwzięcia.

Odp. W dniu 17.04.2015 r udzieliliśmy odpowiedzi na powyższe pytanie i podtrzymujemy odpowiedź. Jednocześnie wyjaśniamy, że do poprawnej wyceny oferty w zakresie przewiertów i wykopów tradycyjnych rysunek profilu nie wnosi informacji niezbędnych do wyceny.

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[17.04.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 17.04.2015 r.

GZWiK - Przetarg 2/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o uzupełnienie opinii geotechnicznej dla w/w postępowania.

Odp. Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej.

Pytanie 2.
Prosimy o możliwość zastosowania studni wodomierzowej z prefabrykatów betonowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na studnie z prefabrykatów betonowych.

Pytanie 3.
Długość przewiertów jest różna w przedmiarze niż na przedstawionych profilach, prosimy o poprawę przedmiaru lub wyjaśnienie odnośnie długości.

Odp. Długość przewiertów należy przyjąć taką jaka jest podana w przedmiarach.


 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Dnia 10.04.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2015 r. pod nr 49947 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49947&rok=2015-04-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 Napełnianie basenów

Zebrzydowice, dnia 16.03.2015


Jak co roku (w przerwie wakacyjnej dla dzieci) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach umożliwia odliczanie ścieków od wody zużytej do jednorazowego napełniania basenu. Wnioski są przyjmowane w okresie od 01.06 do 31.08 każdego roku aż do odwołania.

Druk wniosku można w biurze GZWiK Zebrzydowice lub na stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl (Pobierz druk)

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej.

Dnia 07.04.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2015 r. pod nr 47823 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=47823&rok=2015-04-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 

Czytaj dalej>>>
 

GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

GZWiK Nr 1/2015 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

  

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL  Zakład Instalacji Sanitarnych  HOMA-HOMA Sp. J.
43 - 391 Mazańcowice 178
INSTAL -  CYMOREK  Sp. J.
43 - 430 Skoczów  Pierściec
Ul. Graniczna 22

Cena oferty -  151.880,40  zł w tym VAT w wysokości  28.400,40  zł

Kryterium oceny ofert:

Czytaj dalej>>>
 

[16.03.2014]    GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu - Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach

Dnia 16.03.2015 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2015 r. pod nr 36105 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=36105&rok=2015-03-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[16.03.2014]   Odpowiedzi na zapytania

Zebrzydowice, dnia  16.03.2015  r.

GZWiK - Przetarg 1/2015

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch odcinków  sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza     oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach”    

 W związku z kolejnymi zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Czytaj Dalej>>>

[11.03.2014]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 11.03.2015 r.

GZWiK - Przetarg 1/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch odcinków
sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza
oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur przystosowanych do zabudowania tą metodą.?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zadania. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[04.03.2015]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.

Dnia 04.03.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2015 r. pod nr 29857 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29857&rok=2015-03-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Czytaj dalej>>>

[03.02.2015]   Zaktualizowano dział Badania wody

Protokół Korygujące nr 683/2015
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia Lekarska, ujęcie podziemne
woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 682/2015
miejsce poboru:
 Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa - woda pitna

Pobierz

 

Ciekawostki:


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada