Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

zarządzenia

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

2018

    GZWiK - (28.09.2018) Zapytania do   przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni   ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”  

   Zebrzydowice, dnia  28.08.2018 r.

 GZWiK – przetarg 271.9.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni   ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”  
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi : 

Pytanie 1.

W pliku pn. SIWZ_ załacznik2_ zakres_ prac_ i_ wykaz_ cen pdf zakres prac obejmuje 13 obiektów, natomiast SIWZ mówi o 14 obiektach.

Prosimy o wyjaśnienie, który dokument zawiera poprawne dane.

Odp. I w SIWZ i w Załączniku nr 2 jest 14 obiektów. Przepompownia Świtezianki jest pod nr 17 w załączniku nr 2.

 Pytanie 2.

W pliku pn. SIWZ_ załacznik2_ zakres_ prac_ i_ wykaz_ cen pdf pojawia się pkt 17 pn „Remont przepompowni ścieków „Świtezianki”, natomiast w SIWZ nie ma żadnej informacji na ten temat – prosimy o wyjaśnienie czy prace na tym obiekcie również obejmują zakres zadania.

 Odp. Zakres remontu przepompowni jest opisany w załączniku nr 2 poz. Remont przepompowni / Świtezianki / pkt a-n pkt 17 podsumowanie.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (26.09.2018) GZWiK - Odpowiedzi na zapytania: „Modernizacja oczyszczalni         ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

Zebrzydowice, dnia  26.09.2018 r.

 GZWiK – przetarg 271.9.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni         ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

 Pytanie 1.
W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków .... telemetria” w pkt 1.2 dot. wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków pojawia się obiekt „Kaczyce-Matejki”, natomiast w zakresie prac w tabeli zestawienia przepompowni obiekt ten posiada zakres prac dla telemetrii i sterowania. Proszę o wyjaśnienie kwestii, co należy przyjąć w wycenie – jaki jest zakres prac dla tego obiektu?

 Odp. W zakresie prac dla obiektu „Kaczyce-Matejki” w wycenie należy przyjąć telemetrię i sterowanie.

 Pytanie 2.
W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków ... telemetria” w pkt 1.2 w zakresie prac w tabeli zestawienia przepompowni pojawia się obiekt pn. „Kończyce Małe – Myśliwska”, natomiast nie ma go w opisie przedmiotu zamówienia. Z kolei w opisie przedmiotu zamówienia / pkt 1.1 / pojawia się obiekt „Kaczyce-szkoła”, którego nie ma w zakresie prac w tabeli zestawienia przepompowni. Proszę o wyjaśnienie, który obiekt podlega zakresowi prac w tym zadaniu.

Odp. Zakresowi prac w ramach postępowania przetargowego podlegają obiekty „Kończyce Małe-Myśliwska” oraz Kaczyce ul. Harcerska, który posiada inną zwyczajową nazwę „Kaczyce-Szkoła”

 Pytanie 3.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi konieczność zamontowania modułów telemetrycznych w osobnych obudowach o IP65 dla przepompowni których sterownice nie podlegają wymianie. Czy w przypadku obecności wystarczającej ilości miejsca w istniejących sterownicach pompowni elementy doposażenia jakie są przedmiotem przetargu mogą być zainstalowane w tychże samych sterownicach? Czy warunek osobnych obudów zawierających elementy doposażenia jest warunkiem koniecznym?

 Odp. W przypadku obecności wystarczającej ilości miejsca w istniejących sterownicach pompowni elementy doposażenia będące przedmiotem przetargu mogą być zainstalowane w tychże sterownicach.

 Pytanie 4.
Prosimy o podanie ilości pomp oraz mocy pomp na poszczególnych przepompowniach ścieków.

 Pytanie 5.

W jakie czujniki poziomu / rodzaj i ilość / są wyposażone przepompownie, które mają być objęte systemem monitoringu?

 Odp. dla pytania 4 i 5.


1. Przepompownia Marklowice ul. Szkolna / OSP / - 2 pompy każda o mocy 4,1 kW, sonda hydrostatyczna - 1 szt

2. Przepompownia Marklowice ul. Szkolna / Przedszkole / - 2 pompy każda o mocy 1,3 kW, sonda hydrostatyczna - 1 szt, sondy pływakowe - 2 szt

3. Przepompownia Zebrzydowice ul. Słowackiego – 2 pompy każda o mocy 1,4 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

4. Przepompownia Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza / Zamek / - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda pływakowa – 1 szt

5. Przepompownia Kończyce Małe ul. Staropolska / Zamek / - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy elektryczne niskonapięciowe – 2 szt

6. Przepompownia Kończyce Małe ul. Staropolska / Most / - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy elektryczne niskonapięciowe – 3 szt

7. Przepompownia Kończyce Małe ul. Myśliwska – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

8. Przepompownia Kończyce Małe ul. Świtezianki – 2 pompy każda o mocy 4,1 kW, sondy pływakowe – 3 szt

9. Przepompownia Kaczyce ul. Ludowa „Przedszkole” – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy pływakowe – 2 szt

10. Przepompownia Kaczyce ul. Harcerska „Szkoła” – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sondy pływakowe – 2 szt

11. Przepompownia Kaczyce ul. Sobieskiego – 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

12. Przepompownia Kaczyce ul. Matejki - 2 pompy każda o mocy 2,2 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt

13. Przepompownia Kaczyce ul. Otrębowska – 2 pompy każda o mocy 7,4 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sonda pływakowa – 1 szt

14. Przepompownia Kaczyce ul. Morcinka „KWK” – 2 pompy każda o mocy 15,0 kW, sonda hydrostatyczna – 1 szt, sondy pływakowe – 2 szt
 

Pytanie 6.

W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących systemu SCADA wymieniono między innymi przekazywanie informacji na temat dobowego przepływu ścieków. Czy każda z przepompowni istniejących jest wyposażona w przepływomierz? Czy należy doposażyć przepompownie w przepływomierze? Jeżeli nie, to na jakiej podstawie należy obliczać dobowy przepływ ścieków?

 Odp. Istniejące przepompownie ścieków nie zostały wyposażone w przepływomierze. Doposażenia w tym zakresie nie obejmuje przedmiot zamówienia. Orientacyjną ilość ścieków można podawać na podstawie obliczeń na podstawie napełniania objętości komory przepompowni.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (10.09.2018)    - GZWiK - Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę
przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia 10.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
W opisie przedmiotu zamówienia dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków .... telemetria” w załączniku nr 2 dot. zakresu prac w tabeli zestawienia przepompowni dwa razy pojawia się obiekt przepompowni ścieków Kaczyce-Matejki, dla samej telemetrii, oraz dla telemetrii i sterowania. Proszę o wyjaśnienie kwestii, co należy przyjąć w wycenie, jaki zakres prac dla tego obiektu?

Odp.W wycenie załącznika nr 2 należy nie wyceniać pozycji nr 5 – przepompownia ścieków Kaczyce-Matejki – telemetria.

Pytanie 2.
W odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 06.09.2018 r zamawiający pisze, że wykorzystuje do transmisji danych GSM/GPRS karty SIM pracujące we wspólnym APN. Proszę o podanie dokładnie nazwy APN.

Odp. Dokładna nazwa APN to telemetria.pl


 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (06.09.2018)    -  Zapytania „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – stacja zlewcza”

  Zebrzydowice, dnia  06.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.8.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – stacja zlewcza”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z zapytaniami,  które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

 Pytanie 1.
Czy zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych? Jeżeli nie, to po czyjej stronie jest jej uzyskanie?

Odp. Zamawiający dysponuje aktualną mapą do celów projektowych.

 Pytanie 2.
Czy w przypadku potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej instalacji zamawiający przewiduje wydłużenie czasu realizacji zadania i o jaki okres?

 Odp. Zamawiający wydłuża czas realizacji zadania do dnia 15.02.2019 r ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (06.09.2018)    -  GZWiK - Zapytania do przetargu przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia 06.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”
-------------------------------------------------------------------------------------
W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

W opisie przedmiotu zamówienia w zakresie prac jakie należy wykonać dla przepompowni ścieków pojawiają się zapisy:
"przygotowanie wizualizacji pracy obiektu w systemie SCADA"
oraz
"uruchomienie transmisji danych GSM/GPRS z obiektu oraz włączenie do budowanego systemu GZWiK Zebrzydowice".
W związku z powyższym proszę o podanie informacji:

Pytanie 1.
Jaki system SCADA posiada zamawiający

Odp.
Zamawiający posiada system iFiX.

Pytanie 2.
Jaka jest wersja systemu SCADA / liczba zmiennych, moduły, drivery /?

Odp.
Wersja systemu SCADA to iFiX v5.9 Standard Runtime 150 zmiennych.

Pytanie 3.
Czy obecna wersja systemu SCADA posiada moduł WWW?

Odp.
Obecna wersja systemu SCADA posiada zdalny dostęp poprzez dedykowana aplikacje GE WEB HMI v2.2

Pytanie 4.
Jaką zamawiający posiada licencję oprogramowania SCADA? Czy zamawiający posiada licencję oprogramowania SCADA pozwalającą na jego rozbudowę? Czy Zamawiający udostępni tę licencję potencjalnemu wykonawcy w czasie realizacji zamówienia?

Odp.
Zamawiający posiada licencję oprogramowania SCADA pozwalającą na jego rozbudowę. Zamawiający udostępni licencję potencjalnemu wykonawcy w czasie realizacji zamówienia.

Pytanie 5.
W jaki sposób jest realizowana transmisja danych GSM/GPRS ? czy poprzez szyfrowany tunel VPN/Internet, czy poprzez modem GSM/GPRS podłączony do komputera z aplikacją SCADA?

Odp.
Transmisja danych GSM/GPRS realizowana jest poprzez modem GSM/GPRS podłączony do komputera z aplikacją SCADA.

Pytanie 6.
Jakie karty SIM zamawiający wykorzystuje do transmisji danych GSM/GPRS? Z jakiego APN korzysta?

Odp.
Zamawiający wykorzystuje do transmisji danych GSM/GPRS pracujące we wspólnym APN.

Pytanie 7.
Czy zamawiający dostarczy karty SIM na potrzeby realizacji zadania? Czy jest to po stronie Wykonawcy?

Odp.
Dostarczenie kart SIM na potrzeby realizacji zadania - po stronie potencjalnego wykonawcy.

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

  GZWiK - (04.09.2018)    -  GZWiK - Zapytania do przetargu przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia 04.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę  przepompowni – telemetria”
-------------------------------------------------------------------------------------
W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na przetarg nieograniczony na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

Odp.
Nie wyrażamy zgody na kolejną zmianę terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2018 r do godz. 09:45

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

  GZWiK - (03.09.2018)    -  Odpowiedzi na zapytania dot: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni   ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

 Zebrzydowice, dnia  03.09.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni – telemetria”

               W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

 Pytanie 1.
W tytule SIWZ zostało użyte sformułowanie: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów ...” co nie ma w ogóle związku z monitoringiem , telemetrią czy też sterowaniem pompowni istniejących. W dokumentach przetargowych nie ma żadnej zmianki na temat elementów przywołanych w tytule. W związku z powyższym czy możliwe jest składanie oferty na sam monitoring przepompowni ścieków?

 Odp. Przedmiotem zamówienia jest system monitoringu telemetrycznego wraz z modernizacją przepompowni zgodnie z załącznikami.

 Pytanie 2.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących systemu SCADA wymieniono między innymi przekazywanie informacji na temat dobowego przepływu ścieków. Czy każda z przepompowni istniejących jest wyposażona w przepływomierz? Czy należy doposażyć przepompownie w przepływomierze? Czy pomiar „dobowego przepływu ścieków” może być realizowany na podstawie pomiaru poziomu, powierzchni przekroju zbiornika pompowni i czasu spompowania?

 Odp. Przedmiot zamówienia nie obejmuje doposażenia przepompowni w przepływomierze.

 Pytanie 3.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących systemu SCADA wymieniono między innymi przekazywanie informacji na temat udostępnienia obiektu przez przeglądarkę internetową WWW. Czy jest to wymóg konieczny? Czy jest możliwość również udostępniania danych za pomocą zdalnego dostępu do komputera / serwera poprzez internet i aplikacje dostępowe typu zdalny pulpit?

 Odp. Udostępnienie obiektu przez przeglądarkę internetową jest wymogiem koniecznym.

 Pytanie 4.

W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi przekazywanie konieczności blokowania się wzajemnie obiektów: pompownia Kaczyce – Świtezianka, pompownia Kaczyce – Otrębowska oraz przepompownia Kaczyce – KWK. Z uwagi iż pompownie Kaczyce – Otrębowska oraz Kaczyce – KWK mają mieć modernizowany układ sterowania pod względem monitorowania pracą obiektu / bez wymiany szafy sterowniczej/ zachodzi wątpliwość co do zdalnego wzajemnego blokowania się tychże obiektów. Zdalne blokowanie polega na ingerencji w tory sterownicze obiektu co przeczy założeniu „monitorowania pracy obiektu” jakie zostało założone dla pompowni Kaczyce – Otrębowska oraz Kaczyce-KWK. W takiej sytuacji mamy już do czynienia ze „zdalnym sterowaniem” co przeczy istocie zbierania informacji z obiektu – czyli monitoringów pompowni. Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia co do wymienionych przepompowni. Czy ma to być samo monitorowanie pracy obiektu czy również obiekty mają być zdalnie sterowane?

 Odp. Wzajemne blokowanie obiektów / współpraca / funkcjunuje w stanie istniejącym. Przedmiotowe obiekty mają być zdalnie sterowane jedynie w zakresie włączania/wyłączania w ramach systemu SCADA.

Pytanie 5.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi zakup i montaż 2 kompletnych żurawików o udźwigu 150 kg i 250 kg. Czy oferta może pominąć poniższe elementy?

 Odp. W ofercie należy wycenić również zakup żurawików.

 Pytanie 6.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapisach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi konieczność zamontowania modułów telemetrycznych w osobnych obudowach o IP65 dla przepompowni których sterownice nie podlegają wymianie. Czy w przypadku obecności wystarczającej ilości miejsca w istniejących sterownicach pompowni elementy doposażenia jakie są przedmiotem przetargu mogą być zainstalowane w tych że samych sterownicach? Czy warunek osobnych obudów zawierających elementy doposażenia jest warunkiem koniecznym?

Odp. Warunek osobnych zabudów zawierających elementy doposażenia nie jest warunkiem koniecznym.

 Pytanie 7.
W opisie przedmiotu zamówienia w zapiskach dotyczących wykonania systemu telemetrycznego przepompowni ścieków wymieniono między innymi zasoby modułów telemetrycznych dla pompowni jakich sterowanie ma być zmodernizowane. Czy wymienione zasoby mogą być większe czy muszą  być dokładnie takie same jak przytoczone w zapisach w SIWZ?

 Odp. Wymienione zasoby mogą być większe niż przytoczone w zapisach SIWZ.

 Pytanie 8.
Czy możliwe jest złożenie częściowej oferty do przetargu tylko na sam monitoring istniejących pompowni?

 Odp. Oferta winna uwzględniać wszystkie elementy stanowiąc wycenę kompletu dokumentów załączonych do przetargu.

 

  ZASTĘPCA DYREKTORA
GZWiK Zebrzydowice
 
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (27.08.2018)    - Zapytania do: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni  ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do  odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę
przepompowni - telemetria”
-------------------------------------------

 Zebrzydowice, dnia 27.08.2018 r.

GZWiK – przetarg 271.7.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do
odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę
przepompowni - telemetria”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Prosimy o podanie ilości pomp oraz mocy pomp na poszczególnych przepompowniach ścieków.

Pytanie 2.
Czy przepompownie ścieków, które mają być objęte systemem telemetrycznym wyposażone są w sondy poziomu? Jeśli tak to w jakie?

Odp. dla pytania 1 i 2 w załączniku do niniejszego pisma.

Pytanie 3.
Prosimy o sprawdzenie, czy wzór do obliczenia – Punktowego Kryterium dot. – rocznych kosztów eksploatacji – utrzymania telemetrii, opłaty abonamentowe jest poprawny ? Czy licznik nie powinien być zamieniony z mianownikiem?

Odp. Tak. Licznik powinien być zamieniony z mianownikiem.
Poprawny wzór:

                                            Gn

                             Pc2= ------------ x 40 pkt

                                            Go

 


Gdzie:
Pc2 – Liczba punktów za zaoferowane roczne koszty eksploatacji
Gn – najniższa zaoferowana cena za roczne koszty eksploatacji
Go - cena rocznego kosztu eksploatacji w ofercie ocenianej

Pytanie 4.
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót wraz z wykazem sprzętu, materiałów, robocizny i tabelą elementów scalonych na podstawie których należy opracować kosztorys ofertowy – wymóg SIWZ część XIX ppkt 2.7

Odp. W SIWZ część XIX ppkt 2.7 zapis został omyłkowo umieszczony. Należy wykonać kalkulację własną / wypełniony załącznik nr 2 /
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

  GZWiK (03.07.2018) Zapytania: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
 

Zebrzydowice, dnia 03.07.2018 r.

Przetarg GZWiK – 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
W związku z wymogiem załączenia do oferty kosztorysu ofertowego uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowalnej z rozszerzeniem *ath.

Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.

Pytanie 2.
W związku z tym, iż kanały przewidziane do renowacji przechodzą przez tereny prywatne, prosimy o informację, czy zamawiający dysponuje zgodami właścicieli na wejście na posesje i prowadzenie prac, do czego zgodnie z art. 47 Prawo budowlane jest zobowiązany?

Odp. Tak. Zamawiający posiada zgody na wejście na posesję i prowadzenie prac.

Pytanie3.
Czy z uwagi na obowiązek jaki spoczywa na inwestorze, zamawiający posiada zgodę na prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem tj. aktualne zgłoszenie robót do właściwego Wydziału Architektury i/lub pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac przewidzianym w przedmiotowym przetargu, które przekaże wybranemu wykonawcy ?

Odp. Inwestor – zamawiający posiada informacje ze Starostwa Powiatowego, iż w/w roboty nie wymagają zgłoszenia – załącznik nr 1.

Pytanie 4.
Prosimy o potwierdzenie, iż kontrakt ma charakter obmiarowy i rozliczenie prac nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przygotowanego w oparciu rzeczywiście wykonane prace.

Odp. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym , jego wartość nie może przekroczyć wartości kosztorysu ofertowego.

Pytanie 5.
W związku z rozbieżnościami w zapisach projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej prosimy o zweryfikowanie wymogu dotyczącego minimalnej wartości sztywności obwodowej.
Nasza wątpliwość wynika z faktu, iż zgodnie z zapisami pkt 6 projektu technicznego oraz pkt 2.1 g kanały kwalifikowane są w I stanie technicznym wg ATV i wymagana sztywność obwodowa krótkoterminowa nie może być mniejsza niż 2kN/m2, natomiast zgodnie z pkt 2.1.f zamawiający kwalifikuje kanały do II stanu technicznego z założeniem całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu w którym to przypadku min. wartość sztywności obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Odp. Minimalna wartość sztywności obwodowej powinna wynosić 4 kN/m2.

Pytanie 6.
Czy zamawiający powołując się na wytyczne ATV / zastąpione wytycznymi DWA / oraz w związku z dopuszczeniem zastosowania materiałów równoważnych zgodnych z technologią tj. metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii CIPP, czyli wykładzin utwardzanych na miejscu zgodnych z obowiązującą normą PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – część 4;wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu”- zaakceptuje inne rękawy o modułach niższych niż wymagany w specyfikacji technicznej klasyfikowanych w odpowiednich grupach materiałowych obejmujących rękawy elastyczne ze wzmocnionych włókien szklanych.
Prośbę swą motywujemy faktem, iż w celu zapewnienia osiągnięcia wskazanych parametrów tj. sztywność obwodowa oraz przepustowość kanału po renowacji wystarczająca powszechnie stosowana wartość krótkotrwałego modułu sprężystości przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPa.

Odp. Wartość krótkotrwałego modułu sprężystości przy zginaniu dla rękawów z włókna szklanego wynosi 14500 MPA co jest zgodne z zapisami Specyfikacji technicznej określającymi ten parametr jako nie mniejszy niż 2500 MPa.

Pytanie 7.
Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że kluczowymi wymaganiami i właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi dotyczącymi planowanej do wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej jest polepszanie właściwości technicznych, poprawienie hydraulicznych warunków przepływu, zmniejszenie oporów oraz podniesienie sprawności hydraulicznej kanałów poprzez zastosowanie wykładziny, której zadaniem powinno być stabilizacja i wzmocnienie struktury istniejących kanałów, zapewniając zachowanie odpowiedniej wydajności przepływu a także eliminacja skutków występowania ubytków materiału, wżerów, pęknięć oraz zjawiska infiltracji o eksfiltracji oraz zgodność materiałową i technologiczną z obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych rękawem tj. PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – część 4 ; wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu?
W zakresie renowacji kanałów metoda bezwykopową w technologii wykładzin utwardzanych na miejscu zamawiający dopuszcza wyłącznie utwardzanie za pomocą promieni UV. Jednakże z zapisów obowiązujących wskazanych powyżej norm jednoznacznie wynika, że do renowacji metodą bezwykopową sieci kanalizacyjnej rękawem mogą być stosowane wszystkie rodzaje rękawów żywic zgodnych z przywołanymi normami. Nie istnieją w naszej ocenie żadne uwarunkowania techniczne czy podstawy prawne dla wymogu określonego przez zamawiającego wykluczającego rękawy z włókna szklanego utwardzane np. parą wodną lub światłem.
Zgodnie z powyższym czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że zakres prac polegających na renowacji kanałów metodą bezwykopową może być wykonany przy zastosowaniu wszystkich rękawów żywic i ich komponentów nasączonych dowolnymi żywicami i w dowolny sposób utwardzonymi zgodnych materiałowo i technologicznie z obowiązującą polską normą dotyczącą renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych
PN-EN ISO 11296-4, które zapewniają odpowiednie parametry techniczne rękawa w tym przede wszystkich jego wytrzymałości i trwałości?

Odp. Zgodnie z projektem należy zastosować metodę utwardzania promieniami UV. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rękawów z żywic i ich komponentów utwardzanych promieniami UV.

Pytanie 8.
Czy słusznym jest rozumowanie oferenta, że dla spełnienia warunków zdolności technicznej można wykazać się odrębnie referencją dla budowy sieci kanalizacyjnej oraz odrębną referencją dla wykonania renowacji sieci kanalizacyjnej w technologii bezwykopowej? A więc czy zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej jeśli oferent przedłoży jedną referencję potwierdzającą budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 15900 m łącznie ze studniami oraz jedną referencję potwierdzającą wykonanie renowacji kanalizacji ze studniami długości min 300 m i utwardzeniem promieniami UV.

Odp. Tak, zamawiający uzna to za spełnienie warunku.

Pytanie 9.
Jeżeli zamawiający wymaga wykazania się zdolnością techniczną w której zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji musi być spełniony w jednej robocie budowlanej to prosimy o zmianę treści pkt 3.2.1 SIWZ i dopuszczenie wykazania się w ramach tej jednej roboty budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bo przecież budowa kanalizacji deszczowej nie różni się niczym od budowy kanalizacji sanitarnej a w zakresie wykazania się renowacją zamawiający nie zawęził warunku tylko do kanalizacji sanitarnej oraz o dopuszczenie wykazania się doświadczeniem renowacji kanalizacji również rękawem termoutrwardzalnym, bo rozumiemy że zamawiającemu chodzi o wyłonienie takiego wykonawcy, który ma doświadczenie w realizacji i zarządzaniu kontraktem w zakresie robót wykopowych i bezwykopowych.
Tak więc prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca musi wykazać się iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie / w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył:
a/ co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długości minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Odp. Zakres budowy kanalizacji oraz zakres renowacji nie musi być spełniony w jednej robocie budowlanej. Ponadto zamawiający rozszerza warunek do spełnienia dotyczący wykazania że wykonawca musi wykazać że wykonał roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości minimum 1500 mb łącznie ze studniami oraz renowację kanalizacji ze studniami o długości minimum 300 mb w technologii rękawa termoutwardzalnego lub utwardzanego promieniami UV.

Pytanie 10.
Dlaczego w dokumentacji technicznej zamawiający zamieszcza opis techniczny studni
fi 1000 , fi 800, pochodzący z katalogu produktowego firmy ROMOLD?

Odp. Zgodnie z zapisami w przedmiarach, SIWZ oraz zapisu w projekcie zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z zapisem równoważności w SIWZ.

Pytanie 11.
Czy intencją zamawiającego jest poprzez jednoznacznie wskazanie firmy ROMOLD, iż tylko takie rozwiązanie dotyczące studni będzie przez zamawiającego akceptowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego.

Pytanie 12.
Proszę aby zamawiający wskazał producentów studni fi 1000 i 800 którzy zostaną zaakceptowani na powyższą inwestycję. Opis techniczny zawarty w projekcie budowlanym eliminuje wszystkich dostępnych producentów na rynku Polskim z wyłączeniem producenta jakim jest ROMOLD.

Odp. Producenci studni fi 1000 i 800 – np. Wavin, Kaczmarek, Pipelife oraz inni spełniający wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie 13.
Proszę o wyjaśnienie techniczne czemu zamawiający nie dopuszcza rozwiązania gdzie trzon studni stanowi rura karbowana wznosząca?

Odp. Zamawiający ostatecznie dopuszcza rozwiązanie studni, gdzie trzon stanowi rura karbowana, wznoszącą. Odstąpienie od karbowania podyktowane było doświadczeniami eksploatacyjnymi związanymi z zanieczyszczeniem ścianek rury wznoszącej.
 

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK (26.06.2018) GZWiK - Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2018 r.

GZWiK- 271.4.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W pkt X SIWZ zamawiający zawarł termin wykonania zadania w ul. Bławatkowej do dnia 01.10.2018 r. Proszę o odpowiedź, czy w dacie nie wkradł się błąd i czy na pewno termin zakończenia robót jest do 01.10.2018 r. W naszej ocenie wykonanie 1.796 mb kanalizacji / łącznie z przyłączami / oraz budowę pompowni ścieków wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem projektów organizacji ruchu i zgód właścicieli nie jest możliwe w tak krótkim terminie. Realnie patrząc rozstrzygnięcie przetargu, wybór wykonawcy i podpisanie umowy jest możliwe najwcześniej około 10 sierpnia, a w takim przypadku na wykonanie robót pozostaje tylko 50 dni / ok. 35 dni roboczych /
Prosimy o wyjaśnienie dotyczące terminu wykonania robót.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Bławatkowej.

  Zastępca Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Krzysztof Kozak

 

  GZWiK - (.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

 Zebrzydowice, dnia 20.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /
w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika iskrowego zamiast diesla do napędu urządzenia?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 2.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie bębnów roboczych cynkowanych ogniowo / galwanizowanych / bądź aluminiowych bez lakierowania proszkowego?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 3.
Czy dopuszczony zostanie prowadnik węża ciśnieniowego bez sztywnej prowadnicy?
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie z innego materiału pokrywy przedziału napędowego oraz inny sposób jego mocowania?
Od. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 5.
Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie zbiornika wody o pojemności 500 l lub 2 zbiorników po 300 l
Odp. Nie wyrażamy zgody

Pytanie 6.
Czy dopuszczone zostanie urządzenie o pojemności zbiornika ok 800 l, długości ok 1700 mm i wysokości ok 1350 mm i wadze ok 620 kg?
Odp. Nie wyrażamy zgody.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (18.04.2018)  Zapytanie do postępowanie 03/2018

Zebrzydowice, dnia 18.04.2018 r.

GWZiK- postępowanie 03/2018

Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. „Dostawa i montaż /  w samochodzie typu VAN / urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia  kanalizacji w ramach projektu BORDER USŁUGI”
---------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zamawiający ustalił termin dostawy do dnia 31.05.2018 r. Czy w związku z terminami linii produkcyjnych, krótkim czasem na realizację po potencjalnym podpisaniu umowy, wykonaniem natrysku poliuretanowego i montażem urządzenia, zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy o dodatkowe 5 tygodni / do 06.07.2018 r /?
Wyjaśnienie – urządzenie ciśnieniowe będzie produkowane specjalnie pod Państwa wymagania umieszczone w OPZ. Przy hipotecznym założeniu podpisania umowy na dzień 30.04.2018 r / 6 dni po ogłoszeniu wyników postępowania /, na produkcję urządzenia, transport urządzenia, transport podwozia, pokrycie poliuretanem części roboczej, montaż urządzenia, dodatkowe wyposażenie, przeprowadzenie testów i wykonanie dokumentacji mamy tylko 30 dni. Nie będzie możliwa realizacja zamówienia w terminie pierwotnie wyznaczonym przez zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wydłuży terminu realizacji umowy.
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

 

  GZWiK - (04.04.2018) GZWiK - Zapytanie do przetargu

  Zebrzydowice, dnia 04.04.2018 r.

GZWiK – przetarg 3/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – przebudowa  rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Proszę o określenie sposobu sterowania napędem do przepustnicy DN150 przeznaczonym na SUW w Zebrzydowicach. Czy to ma być pozycjoner z odwzorowaniem położenia 4-20mA czy też Modbus RTU.
W pliku Zestawienie materiałów napęd posiada pozycjoner sterowany prądowo 4-20mA natomiast w pliku Projekt opis techniczny jest napisane, że połączenie ze sterownikiem ma odbywać się za pomocą protokołu Modbus RTU.

Odp.
Do sterowania napędem do przepustnicy DN150 ma być zastosowany pozycjoner z odwzorowaniem położenia 4-20mA.


 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - (03.04.2018) GZWiK - Zapytanie do przetargu

 Zebrzydowice, dnia 03.04.2018 r.

GZWiK – przetarg 3/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – przebudowa   rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”
-------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W zakresie zadania jest dostawa chloratora na podchloryn sodu razem z przewodami z pompą dozującą, zbiornikiem i misą. Proszę o podanie parametrów zamawianej pompy / wydajność, ciśnienie i sposób sterowania zamawianej pompy /

Odp.
Wydajność 5 L/h , ciśnienie – 7 bar, pompa sterowana wodomierzem impulsowym. 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - (03.04.2018) GZWiK - Zapytanie do przetargu

 Zebrzydowice, dnia 03.04.2018 r.

GZWiK – przetarg 3/2018


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię – przebudowa  rurociągu wraz z układem sterowania na terenie przepompowni wody”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
Proszę o wskazanie firmy, która obsługuje system monitoringu w GZWiK Zebrzydowice.

Odp.
System telemetrii obsługuje Firma NASUS Rybnik ul. Wodzisławska 124

 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  GZWiK - Wyjaśnienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

  Zebrzydowice 18.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018

Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie :
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wodomierzy sprzężonych o średnicy DN 50 i 80 z bocznym wodomierzem objętościowym DN 20?

Odp.
Zamawiający dopuszcza w wodomierzach sprzężonych DN50 i 80 wodomierze boczne objętościowe DN20.


 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

  GZWiK - Wyjaśnienie- postępowanie 01/2018 Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w Zebrzydowicach

 Zebrzydowice 17.01.2018 r.

GZWiK- postępowanie 01/2018


Systematyczna dostawa wodomierzy na potrzeby GZWiK w ZebrzydowicachDo wyceny należy przyjąć ilości wymienione w formularzu ofertowym .

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

.

2017

 GZWiK  (17.11.2017) - GZWiK - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”

Zebrzydowice, dnia 17.11.2017 r

GZWiK - Przetarg 04/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”
-----------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Dotyczy poz. 90 przedmiaru – wg opisu do dostawy i montażu przepompowni należy doliczyć wpięcie w system monitoringu inwestora. W związku z tym prosimy o podanie czy inwestor posiada już system monitoringu? Jeżeli tak to prosimy o podanie jego dostawcy, a jeżeli nie to czy w ramach w/w zadania należy dostarczyć taki system?

Odp. Inwestor obecnie nie posiada systemu monitoringu przepompowni ścieków. W najbliższej przyszłości planowany jest montaż takiego systemu. Istniejące przepompownie, w których możliwa jest instalacja wyposażone są w sterowniki BLUSTER zapewniające komunikację. Należy przyjąć do wyceny sterownik BLUSTER jak określono w projekcie lub równoważny.
 

 

 GZWiK  (16.11.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”

Zebrzydowice, dnia  16.11.2017  r.

GZWiK - Przetarg 04/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

 Pytanie 1.
Zgodnie ze SIWZ oraz ogłoszeniem, przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej. Do spełnienia warunku zdolności technicznej zgodnie z pkt 6.3.3 ppkt B SIWZ, zamawiający wymaga aby osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadały kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej, natomiast załącznik C - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wskazuje na wykazaniu Kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej. Prosimy o wyjaśnienie.
 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ pkt 6.3.3 ppkt B i zmienia zapis ppkt A.
W związku z powyższym poprawiono załącznik C i zapis SIWZ dot. ppkt A.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianą ogłoszenia ulega zmianie termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert - do dnia 27.11.2017 r do godz. 09:45

Prosimy o zwrotne potwierdzenie odbioru pisma - nr fax: 32 4693654, e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

  • SIWZ z załącznikami - zmiana (POBIERZ)

 

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (14.11.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach ”

 Zebrzydowice, dnia  14.11.2017 r.

GZWiK – przetarg 04/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowy Dwór w Zebrzydowicach” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach przewidzianej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz studni:
Wg przedmiaru ilości sieci i studni do wybudowania:
PVC DN 200 - 781,90 mb
PVC DN 160 - 394,00 mb
Studnia PP DN 1000 - 3
Studnia PP DN 800 - 16
Studnia PP DN 600 - 11
Studnia PP DN 425 - 11
Wg profilów ilości sieci i studnie do wybudowania:
PVC DN 200 - 1.178,20 mb
PVC DN 160 - 355,90 mb
Studnia PP DN 1000 - 4
Studnia PP DN 800 - 22
Studnia PP DN 600 - 13
Studnia PP DN 425 - 11
Wg opisu technicznego ilości sieci do wybudowania:
PVC DN 200 - 1.221,00 mb
PVC DN 160 - 286,00 mb
Studnia PP DN 1000 - 4
Studnia PP DN 800 - 22
Studnia PP DN 600 - 13
Studnia PP DN 425 - 11
W związku z powyższym które ilości są prawidłowe oraz które ilości wykonawca ma przyjąć w wycenie ofertowej?

Odp.

Do wyceny należy przyjąć ilości :
PVC DN 200 - 781,87 mb
PVC DN 160 - 394,02 mb
Studnia PP DN 1000 - 3
Studnia PP DN 800 - 16
Studnia PP DN 600 - 11
Studnia PP DN 425 - 11
Na załączonych mapach do przetargu zaznaczono odcinek wykreślony z przetargu.

Pytanie 2.

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy inwestor wyrazi zgodę na zmianę studni z tworzywa PP DN 1000 i DN 800 na studnie betonowe zgodne z opisem specyfikacji technicznej?

Odp.

Tak , wyrażamy zgodę na zamianę studni z tworzywa na studnie betonowe.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (11.08.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie”

 Zebrzydowice, dnia  11.08.2017 r.

GZWiK – P01/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że agregat prądotwórczy ma mieć co najmniej 18kVA/14,5 kW.

Odp.

Minimalna moc agregatu; moc czynna 14,1 kW; moc bierna 17,6 kVA

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 1500 obr/min o mocy dopasowanej do mocy agregatu? Zastosowanie silnika o prędkości obrotowej 3000 obr/min znacznie zawyża koszt realizacji zamówienia.

Odp.

Dla silnika typu diesla dopuszcza się zastosowanie prędkości obrotowej 1500 obr/min.

Pytanie 3.

Czy przyczepa specjalistyczna pod agregat ma być jednoosiowa czy dwuosiowa?

Odp.

Przyczepa specjalistyczna pod agregat ma być dwuosiowa.

Pytanie 4.

Wymagany przez Państwa poziom mocy akustycznej to 100dBA. Zgodnie z obowiązującym prawem / Dyrektywa dot. emisji hałasu przez urządzenia do pracy na zewnątrz nr 2000/14WE/ agregat o mocy ok 18-22kVA powinien posiadać moc akustyczna na poziomie LwA ok 96-97 dBA. W związku z powyższym czy podtrzymują Państwo wymaganie 100dBA?

Odp.

Agregat powinien posiadać moc akustyczną na poziomie LwA ~ 96-97 dBA.

Pytanie 5.

Czy agregat ma być przeznaczony do pracy na zewnątrz?

Odp.

Agregat ma być przeznaczony do pracy na zewnątrz.

 

Pytanie 6.

Jaka wymagana jest moc agregatu? Podają Państwo tylko prąd znamionowy 25,4A co odpowiada mocy znamionowej agregatu 17,6kVA/14,1 kW

Odp.

Moc agregatu; moc czynna 14,1 kW; moc bierna 17,6 kVA

 

Pytanie 7.

Czy dopuszczają Państwo dostawę agregatu z tzw suchym filtrem powietrza? Obecnie wszystkie nowoczesne silniki wysokoprężne są wyposażone w suchy filtr powietrza.

Odp.

Dopuszczamy dostawę agregatu wyposażonego z tzw suchym filtrem powietrza.

 

Pytanie 8.

Jakiej długości ma być wymagany przewód LgY 5 x 25 mm2 i czy ma być zakończony jakąś wtyczką/gniazdem? W agregacie wymagają Państwo gniazda 16A-400V, zainstalowanie gniazda 16A do wymaganego przewodu nie jest możliwe / za duży przekrój żył /

Odp.

Długość kabla stosowna do podłączenia trójfazowego gniazda zewnętrznego 32A umieszczonego na obudowie agregatu. Dodatkowo zgodnie z SIWZ wymagana jest zabudowa gniazda jednofazowego 16A.

 

Pytanie 9.

Dlaczego wymagają Państwo zabezpieczenie głównego 40A skoro agregat ma mieć prąd znamionowy 25,4A. Zabezpieczenie aby spełniają swoją rolę powinno być dostosowane do prądu znamionowego agregatu.

Odp.

Zabezpieczenie ma być dostosowane do mocy agregatu (25A lub 32 A).

 

Pytanie 10.

Ponieważ agregat będzie agregatem zainstalowanym na przyczepie czyli przewoźnym to zgodnie z obowiązującym prawem silnik w takim agregacie jeżeli ma moc powyżej 17kW /23 KM / powinien spełniać normę emisji spalin STAGE IIIA. Czy silnik ma spełniać powyższą normę?

Odp.

Jeżeli silnik zastosowany w agregacie będzie miał moc < 17 kW nie ma potrzeby spełniania normy emisji spalin STAGE IIIA, natomiast silnik będzie o mocy > 17 kW należy spełnić normę o której mowa.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Ewa Suchecka

 GZWiK  (15.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę  SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”

 Zebrzydowice, dnia  15.03.2017 r.

GZWiK – przetarg 01/2017 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu  zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowęSUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię” 
------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 32 i nr 33 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe zewnętrzne. Prosimy Zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 2.

Zgodnie z przedmiarem / poz. nr 38 / w zakres zadania wchodzą okna PCV. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych okien.

Odp.

Dla okien należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,1 W/(m2K).

Pytanie 3.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 173 / w zakres zadania wchodzą drzwi aluminiowe D1, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / należy zastosować drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie z jakiego materiału powinny być wykonane drzwi oraz o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową / Magazyn Podchlorynu Zebrzydowice Rzeczna, zestawienie ślusarki, rysunek nr A05 / drzwi D1 powinny być całe przeszklone, natomiast na rysunku A03 jest zaznaczone w drzwiach przeszklenie o wymiarach 50/40 cm. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie jakie przeszklenie należy zastosować w w/w drzwiach.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe bez przeszklenia o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

Pytanie 5.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 174 / w zakres zadania wchodzi brama garażowa. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całej bramy oraz materiału z jakiego ma być wykonana brama.

Odp.

Należy przyjąć bramę garażową o maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K). Skrzydło bramy wykonane ma być z paneli stalowych wypełnionych materiałem izolacyjnym (np. pianką poliuretanową). Skrzydło bramy malowane proszkowo. Konstrukcja bramy z elementów stalowych zabezpieczonych przez cynkowanie. Brama do zastosowania zewnętrznego.

 

Pytanie 6.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 188 / w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż drzwi. Prosimy zamawiającego o podanie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi.

Odp.

Należy przyjąć drzwi stalowe o maksymalnej wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

 

Pytanie 7.

Zgodnie z przedmiarem / poz. 312 / w zakres zadania wchodzą drzwi stalowe. Prosimy zamawiającego o podanie maksymalnego wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla całych drzwi.

Odp.

Dla drzwi należy przyjąć maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 1,5 W/(m2K).

 

Pytanie 8.

Prosimy zamawiającego o udostępnienie rzutu dachu kontenerowej stacji uzdatniania wody. Rysunek ten jest niezbędny w celu rzetelnego oszacowania kosztów wykonania pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień.

Odp.

Zamawiający nie posiada rzutu dachu. W celu oszacowania kosztów wykonania wymiany pokrycia dachu z uwzględnieniem niezbędnych wykończeń i uszczelnień należy wykonać wizję z terenie.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (08.03.2017) - Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę
SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”

 
Zebrzydowice, dnia 08.03.2017 r.

GZWiK – przetarg 01/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice poprzez przebudowę
SUW w Zebrzydowicach przy ul. Rzecznej na hydrofornię”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Zgodnie z rysunkiem nr T4 projektu przebudowy KSUW należy wykonać centralę wentylacyjną wraz z przewodami wentylacyjnymi oraz akcesoriami typu: anemostaty, czerpnie powietrza, kratki wywiewne, kratki transferowe, nawiewniki z grzałką, wentylator kanałowy, wyrzutnię dachową. Brak w przedmiarze pozycji obejmujących w/w roboty. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 2.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt. 9.4 zalecane jest wykonanie konserwacji konstrukcji nośnej i podkonstrukcji otworów drzwiowych i okiennych poprzez jej oczyszczenie i malowanie. Prosimy o potwierdzenie, czy roboty te mają być wykonane. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje związane z tymi robotami.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie parametrów technicznych, jakim powinny odpowiadać projektowane podłogi podniesione w KSUW / np. klasę obciążenia /. Brak tych parametrów uniemożliwia wykonanie prawidłowej wyceny.
Odp. Parametry podłóg:
a/ Obciążenie zmienne użytkowe min. 3 kN/m2
b/ Płyty dopuszczone do pomieszczeń wilgotnych / mokrych
c/ Wykończenie : płytki gresowe lub ceramiczne
d/ Udział płyt z otworami wentylacyjnymi 5-10%

Pytanie 4.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem cokołów do dachów skośnych wskazanych w dokumentacji technicznej a niezbędnych do zamocowania wentylatorów i podstaw dachowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 5.
Przedmiar nie obejmuje robót związanych z wykonaniem zadaszeń nad jednostkami zewnętrznymi projektowanych klimatyzatorów oraz rysunków konstrukcyjnych tych zadaszeń. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Zadaszenie należy wykonać w oparciu o dostępne na rynku rozwiązania. Zaleca się wykonać zadaszenia w formie daszków poliwęglanów osadzonych na ramie z aluminiowych profili. Daszki mocowane za pomocą stalowych wsporników przykręcane za pomocą typowych śrub do konstrukcji obiektu.

Pytanie 6.
Zgodnie z opisem technicznym przebudowy KSUW pkt 11 należy wykonać chodnik z wylewki betonowej oraz podest ze zdejmowanych krat pomostowych wraz z okuciem z kątownika. Brak tych robót w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 7.
W dokumentacji technicznej nie określono parametrów technicznych dla kraty pomostowej w pomieszczeniu zespołu pomp hydroforowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Należy przyjąć kraty ocynkowane zgrzewane płaskownik nośny 30x3 mm oczko 34,3x38,1 mm.

Pytanie 8.
Projekt przebudowy zbiornika zakłada zamontowanie zdemontowanych z wyburzanego zbiornika sond poziomu wody. Brak pozycji w przedmiarze związanych z tymi robotami. Prosimy o uzupełnienie. Ponadto prosimy o określenie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy na „adaptowane” sondy.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje. Adaptowane sondy nie będą objęte gwarancją.

Pytanie 9.
Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej przebudowy zbiornika pkt. 6.3.5 dopiero po jego wyłączeniu z użytkowania będzie można oszacować dokładny zakres prac remontowych zbiornika oraz wykonać projekt jego wzmocnienia taśmami z włókien węglowych. Czy zamawiający dopłaci za ewentualne zwiększenie zakresu robót oraz za wykonanie wzmocnień?
Odp. Tak jak zostało opisane w projekcie wzmocnienia, dokładne oszacowanie ilości ewentualnych obszarów do naprawy na płaszczu oraz dnie zbiornika będzie możliwe po uzyskaniu do niego pełnego dostępu oraz wykonaniu inwentaryzacji stwierdzonych uszkodzeń. Inną sprawą jest konieczność wykonania wzmocnień z taśm z włókien węglowych, które są niezbędne z powodu wykonania wewnętrznej przegrody. Konieczność wykonania wzmocnienia z taśm węglowych jest niezależna od stanu technicznego płaszcza i dna zbiornika. Po oczyszczeniu zbiornika należy dobrać ilość oraz rodzaj taśm z włókien węglowych na podstawie wyników obliczeń oraz wniosków zwartych w ocenie stanu technicznego. Koszty związane z oceną stanu technicznego jak i obliczeń oraz doboru w/w taśm należy ująć w kosztach ogólnych wyceny zadania. Ilość taśm zamawiający rozliczy wg ich zużycia / zamontowania /.

Pytanie 10.
Zgodnie z rysunkiem nr A06 przebudowywanego zbiornika, średnica zewnętrzna stropodachu wynosi 2x8,19=16,38 m. W pozycjach przedmiaru dotyczących izolacji i wykończenia dachów błędnie przyjęto średnicę zewnętrzną zbiornika równą 15,6 m, nie doliczając okapu. Prosimy o zmianę wartości pozycji nr 248 oraz pozycji nr 287. Ponadto w pozycji nr 284 przedmiaru przyjęto grubość izolacji termicznej równą 15 cm, a zgodnie z rys. A08 przebudowy zbiornika, izolacja powinna mieć grubość 25 cm.
Odp. Poprawiono pozycje w przedmiarze

Pytanie 11
W dziale nr 1.3.1.6 przedmiaru robót – „wykończenie powierzchni wewnętrznej zbiornika” w poz. Nr 295 uwzględniono izolację połączeń pionowych pomiędzy ścianą istniejącą a projektowaną. Nie uwzględniono natomiast nigdzie izolacji połączeń poziomych pomiędzy ścianą a dnem zbiornika wykazanych na rys. A08 przebudowy zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje.

Pytanie 12.
W przedmiarze robót nie uwzględniono kosztów wywozu i utylizacji papy oraz izolacji termicznej pokrycia dachowego z wyburzanego zbiornika. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. Uzupełniono przedmiar o wymienione pozycje

Pytanie 13.
W projektowanym wzmocnieniu konstrukcji przebudowywanego zbiornika nie określono parametrów technicznych taśm z włókien węglowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odp. W projekcie dotyczącym przebudowy zbiornika wykazano ilość zbrojenia jaka jest niezbędna do prawidłowej pracy konstrukcji po wykonaniu ściany wewnętrznej. Obliczenia niedoboru zbrojenia wykonano dla stali gatunku A-II o fyd=310 MPa . Na podstawie tak przyjętych parametrów wytrzymałościowych oszacowano brakujące pole nawierzchni zbrojenia we wzmacnianym obszarze. Firma wykonująca wzmocnienie powinna dobrać rodzaj taśm z włókien węglowych oraz ich ilość i przekrój poprzeczny na podstawie wskazanego niedoboru zbrojenia w wybranym przez siebie systemie wzmocnienia.

Pytanie 14
W celu doboru zamienników pomp prosimy o wskazanie jakimi parametrami powinien dysponować zespół pomp hydroforowych przewidzianych do wymiany. Prosimy również o wskazanie w jaki sposób ma być realizowane jego sterowanie.
Odp. W istniejącym obiekcie znajduje się zestaw hydroforowy składający się z pięciu agregatów pompowych typu CR-16 /962019/ CR-16-50 A-F-A Bube. Wydajność Q=16 m3/h, wysokość podnoszenia H=58,4 m, n=2900r/min razem z układem zasilania i sterowania. Zestaw współpracuje ze zbiornikiem wody V=1000 m3 / sondy poziomu zwierciadeł /. Należy przyjąć kompletny zestaw hydroforowy o wskazanych powyżej parametrach hydraulicznych. W skład zestawu powinny wchodzić następujące elementy: 5 szt agregatów pompowych, szafa sterownicza, 1 szt sondy hydrostatycznej i 2 szt sond konduktometrycznych / zamontowane w jednej komorze przebudowywanego zbiornika/, kompletne kolektory tłoczny i ssawny razem z przetwornikami ciśnienia, naczynie/naczynia przeponowe. Układ należy dopasować do istniejących rurociągów tłocznych i ssawnych obiektu.
Należy pozostawić idee istniejącego układu sterowania – po wykonanej przebudowie jeden zbiornik zostanie podzielony na dwie odrębne komory. Praca zestawu hydroforowego odbywać się będzie na podstawie wskazań sond poziomu zwierciadła wody / w dwóch komorach przebudowanego zbiornika / oraz wartości ciśnienia w kolektorze tłocznym i ssawnym zestawu.

Pytanie 15.
Prosimy o określenie wymaganych parametrów chloratora.
Odp. Wymieniony w przedmiarze chlorator to urządzenie znajdujące się w budynku KSUW. Zmianie podlega tylko lokalizacja urządzenia – chlorator podlega przeniesieniu do nowego pomieszczenia dozowania podchlorynu. W przedmiarze dodano pozycję opisującą demontaż i ponowny montaż.

Uwaga!
W związku z powyższym załączony zostaje nowy przedmiar, ujmujący wszystkie brakujące pozycje i według którego należy wycenić ofertę.

Jednocześnie informujemy, ze zostaje przedłużony termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert – do dnia 20.03.2017 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – w dniu 20.03.2017 r o godz. 10:00.

W załączonej dokumentacji przetargowej w dniu 23.02.2017 r - w projekcie umowy w paragrafie 20 pkt 1 usuwa się ppkt f.

 

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

2016

 GZWiK  (24.11.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, dnia  24.11.2016  r.

GZWiK - Przetarg 4/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 
Pytanie 1.
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodociągu należy stosować rury PE 100 SDR 17, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura PE 100 Dz110x10, co oznacza iż jest to rura w SDR 11. Prosimy o wskazanie jaką rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Należy zastosować rurę SDR 11 PE 100
 
Pytanie 2.
W projekcie budowlanym dot. ul. Zielonej w pkc 12.3 napisano iż do budowy wodociągu należy stosować rury PE 100 zwykłe a w przypadku zastosowania technologii bezwykopowych rury opancerzone typu RC, natomiast w tym samym pkc poniżej podana jest rura opancerzona typu RC na całym zakresie tego zadania. Prosimy o wskazanie jaką rurę należy faktycznie zastosować?
Odp. Rury opancerzone RC zastosować tylko na przewiertach.
 
Pytanie 3.
W projekcie budowlanym dot. SUW Myśliwska w pkc 6.3 zapisano, iż należy wymienić zainstalowane obecnie agregaty pompowe na nowe, natomiast w przedmiarze w pozycjach 37, 39 oraz 56 opisany jest ponowny montaż tych samych pomp. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 37, 39 oraz 56 zawartych w przedmiarze robót?
Odp. Należy zabudować pompy zdemontowane zgodnie z przedmiarem.
 
Pytanie 4.
W projekcie budowlanym dot. SUW Myśliwska w pkc 6.3 zapisano iż zestaw hydroforowy nr 1 ma zawierać dwa agregaty pompowe 1+1 rezerwa czynna o parametrach: Q=16 m3/h, H=24 m, moc 1,1 kW. Wg informacji otrzymanych od producenta nie ma takich pomp o takiej mocy, aby osiągnęły parametry z projektu. Czy przy podanych parametrach praca zestawu nie powinna być 2+1 lub czy możliwa jest zmiana parametrów mocy np. do 3 kW?
Odp. Są to pompy istniejące znajdujące się w budynku SUW "TOM" przy ul. Staropolskiej. Pompy podlegają przeniesieniu do budynku "Myśliwska" będącym przedmiotem dokumentacji projektowej.
 
Pytanie 5.
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna referencje - jedna polegająca tylko na budowie lub przebudowie sieci wodociągowych, a druga referencja polegająca tylko na przebudowie, remoncie, budowie SUW?
Łącznie obie referencje będą o łącznej wartości 2.600.000 zł brutto, w tym jedna o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto.
Odp. Zamawiający uzna te referencje.
 

UWAGA!
Zamawiający informuje, że w dniu 24.11.2016 r. w BZP zamieszczone jest ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz. 09:45.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

 GZWiK  (18.11.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, dnia  18.11.2016  r.

GZWiK - Przetarg 4/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice”    

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:


 
Pytanie 1.
W nawiązaniu do SIWZ w w/w postępowaniu i spisu oferty do której trzeba załączyć kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą elementów scalonych, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wykonawcom przedmiarów / kosztorysu inwestorskiego - bez cen / z podstawami wyceny w wersji edytowalnej / ath /. Zakres opracowania i ilość pozycji przedmiarowych jest tak obszerna / 880 pozycji /, że wersja elektroniczna kosztorysu byłaby ogromną pomocą i ułatwieniem dla oferentów.
 
Odp. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath.
 
Pytanie 2.
Zgodnie z pkt 5.2.5 SIWZ "Wykonawca który zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza stosowne informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia". Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o informacje na temat braku podstaw do wykluczenia w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, a nie o spełnianiu warunków udziału. Jednocześnie
Wykonawca wnosi o dokonanie modyfikacji oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w taki sposób, aby Wykonawca mógł zawrzeć w tym oświadczeniu informacje na temat braku podstaw do wykluczenia dla przewidywanych podwykonawców, do czego obliguje go ustawa Prawo zamówień publicznych / par. 25a ust. 5 pkt 2 /. W aktualnej wersji oświadczenia brak możliwości złożenia oświadczenia dotyczącego podwykonawcy.
 
Odp. Każdy z wykonawców składa oddzielnie oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 

Zamawiający informuje, że będzie jeszcze jedna zmiana ogłoszenia i w związku z tym termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 05.12.2016 r do godz 09:45.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (10.06.2016) -   Odpowiedzi na zapytania  „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej”

Zebrzydowice, dnia 10.06.2016 r

 GZWiK – przetarg 03/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn.              „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Brzoskwiniowej, Botanicznej i Wiejskiej”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w postępowania udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o załączenie do przetargu przedmiaru robót w wersji ATH lub przynajmniej przedmiaru z wyszczególnionymi Katalogami Nakładów Rzeczowych co znacznie ułatwi rzetelną wycenę tematu.
 
Odp. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z przedmiarem i specyfikacja techniczną, korzystając z załączonych materiałów .
Zamawiający z uwagi na równe traktowanie oferentów nie udostępnia przedmiaru w wersji edytowalnej. 

 GZWiK  (14.04.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 14.04.2016 r.

GZWiK - Przetarg 2/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej,
Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J.
Słowackiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z kolejnymi zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Proszę o jednoznaczne określenie materiału studni DN800. Czy zamawiający będzie wymagał studni betonowych nieodpornych na korozje wynikającą z kontaktu m.in. z siarkowodorem /H2S/ oraz innymi związkami chemicznymi występującymi w ściekach sanitarnych co w przyszłości może wiązać się z kosztami renowacji studni. Czy zamawiający będzie wymagał studni wykonanych z tworzywa sztucznego odpornych na wszystkie związki chemiczne występujące w ściekach sanitarnych uwzględniając przy określaniu parametrów studni wszystkie uwagi zawarte w odpowiedziach do przetargu?
Odp. Studnie Ø 1000 i Ø 800 wykonane jako betonowe powinny być zgodne z wymogami normy. Zastosowany beton C35/45 PN-EN 206-1, wodoszczelność W-12, mrozoodporność F-150 i posiadać aprobatę techniczną.
Dodatkowo w pozycji 58 kosztorysu ofertowego należy podać wyceniany rodzaj materiału z którego będzie studnia. Zabudowane studnie powinny być zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz PN-EN 1917:2004.
Studnie powinny być odporne na korozję ługującą, ogólno-kwasową, siarczanową, magnezową oraz kwasowo- węglową.


Pytanie 2.
Na profilach kanału biegnącego przy ul. Słowackiego nie ma oznaczonych średnic studni. Jakie średnice mają te studnie?
Odp. Patrz załączniki do pisma.

Pytanie 3.
Czy zamawiający przewiduje już na etapie przetargu, że będzie konieczne wprowadzenie konkretnych zmian do projektu podstawowego / poz. 3 d.1 przedmiaru robót /? Jeżeli tak to proszę o wskazanie zakresu.
Odp.
Zamawiający nie przewiduje żadnych zmian w stosunku do projektu. Pozycja ta dotyczy sytuacji w której wystąpi ewentualna konieczność zmiany trasy.

załączniki:

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK  (12.04.2016) -  GZWiK - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 12.04.2016 r.

GZWiK - Przetarg 2/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji  sanitarnej w Marklowicach Górnych przy ul. Szkolnej, Górnej, Polnej,
Piaskowej, A. Mickiewicza, Ustronnej i w Zebrzydowicach przy ul. J.
Słowackiego”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

CZYTAJ DALEJ>>>
 

 


 

 GZWiK  (17.03.2016) - IR- postępowanie GZWiK 02/2016

Zebrzydowice, dnia 17.03.2016r.

 GZWiK – Przetarg 1/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci                  wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków”

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.
Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej profili sieci wraz z zaznaczonymi przewiertami.

Odp.
Zamawiający dołącza profil sieci wodociągowej (Załącznik nr 1).

 Pytanie 2.
Zgodnie ze SIWZ oraz ogłoszeniem przedmiotem zamówienia jest sieć wodociągowa z rur PE-HD natomiast w przedmiarze robót występuje przewiert sterowany rurami stalowymi o śr. 110 mm – 450 m. Czy Wykonawca ma wykonać przewiert rurami stalowymi fi 100 czy przewiert horyzontalny rurami PE RC?

Odp.
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w dniu 09.03.2016r.Załącznik nr 1 POBIERZ

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (16.03.2016) - Odpowiedzi na zapytania przetarg 1/2016

   Zebrzydowice, dnia  16.03.2016  r.

GZWiK - Przetarg 1/2016

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci   wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków”    

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?
Odp.
Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający posiada aktualne zgody właścicieli na wejście w ich teren?

Odp.
Zamawiający posiada zgody właścicieli na wejście w teren.

 Pytanie 3.
Czy Zarządca drogi będzie naliczał koszt zajęcia pasa drogowego?
Odp.
Zarządca drogi nie będzie naliczał zajęcia pasa drogowego.

 Pytanie 4.
Prosimy o poprawienie opisu w poz. 18 i 74 przedmiaru tj. „przewiert sterowany rurami stalowymi o średnicy 110 mm i 40 mm” na projektowane rury przewodowe PEØ110 mm i 40 mm SDR17 Pn10.

Odp.
Zamawiający miał na uwadze analogię w poz. 18 d.2  oraz poz. 74 d.4

Pytanie 5.
Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze dokonania wcinek / wpięć / w wykonany rurociąg przewodowy PEØ110 mm pod odejścia na przyłącza domowe i hydranty z uwzględnieniem punktowych robót ziemnych.

Odp.
Przyłącza należy wykonać za pomocą obejmy siodłowej 110/63 mm oraz mufy redukującej HDPE 63/40 mm. Wpięcie na hydrant za pomocą trójnika.

W związku z tym dochodzi poz. 91.

Lp.

NR ST

Opis

Jedn. miary

ilość

Wartość

91

Kalkulacja własna

Wykonanie „wcinki” za pomocą obejmy siodłowej 110/63 mm oraz mufy redukującej HDPE 63/40 mm

szt

        8

 

 „Wcinkę”  pod hydrant wycenić w pozycji 34.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (09.03.2016) - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 09.03.2016 r.

GZWiK - Przetarg 1/2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci
wodociągowej w Zebrzydowicach przy ul. Pierwiosnków”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający miał na uwadze wykazując w przedmiarze robót pkt 18 d.2 – wykonanie przewiertu sterowanego rurami stalowymi o średnicy 110 mm na odcinku 450 m?
Odp.
Zamawiający miał na uwadze analogię - dotyczy przewiertu sterowanego rurą PE.

Pytanie 2.
Czy zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o średnicy 90 mm, długości 77 m między węzłami W1-W2?
Odp.
Nie. Zakres robót nie obejmuje wykonania sieci wodociągowej między węzłami W1-W2.

Pytanie 3.
Czy zakres robót obejmuje montaż wodomierzy w ośmiu uwzględnionych projektem budynkach?
Odp.
Zakres obejmuje tylko montaż konsoli i zaworów zgodnie z przedmiarem.
 
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (08.03.2016) - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 08.03.2016 r.

GZWiK – Postępowanie 02/2016


Dotyczy: postępowania na "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w materiałach przetargowych w/w postępowania został zmieniony rysunek nr 3 - ul. Świtezianki w Kończynach Małych.
Zmieniony rysunek nr 3 w załączeniu.

Załącznik: POBIERZ>>>
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK  (25.02.2016) - Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 25.02.2016 r.

GZWiK – Postępowanie 01/2016


Dotyczy: postępowania poniżej 30.000 EURO na realizację zadania PN. „Opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie
Zebrzydowice”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
W kontekście terminu wskazanego w pkt 5 „Termin realizacji umowy – nie później niż do 30.11.2016 r” należy rozumieć iż termin ten dotyczy uprawomocnionych wszystkich decyzji dla wszystkich zadań łącznie z uzyskanymi decyzjami w zakresie ochrony przyrody na usunięcie zieleni, o ile zajdzie taka potrzeba. Pozwalamy sobie nadmienić, że skutecznie o decyzje w zakresie ochrony środowiska można wystąpić dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Odp. Termin dotyczy uprawomocnionych wszystkich decyzji. Nie naruszamy zieleni.

Pytanie 2.
Czy preferowaną lokalizacją projektowanej sieci wodociągowej są istniejące pasy drogowe i czy wszystkie pasy drogowe są drogami gminnymi.
Odp. Projektować sieć wodociągową należy poza jezdnią w pasie drogowym lub w prywatnych nieruchomościach.

Pytanie 3.
Czy Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji zieleni w zakresie projektowanej sieci wodociągowej i o ile zajdzie taka konieczność w pasie jakiej szerokości od projektowanej trasy konieczne będzie uzyskanie decyzji na usunięcie kolidującej zieleni w kontekście Ustawy o ochronie przyrody i tym samym wykonanie projektu nasadzeń zastępczych i uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości by skuteczny złożyć stosowny wniosek.
Odp. Nie. Wykonawca nie jest do tego zobowiązany.

Pytanie 4.
Czy Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji geologicznej.
Odp. Wykonawca będzie zobowiązany o ile wymaga tego Prawo budowlane.

  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

2015

 GZWiK 16.10.2015) -Zapytania przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci  wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej”

Zebrzydowice 16.10.2015 r.

GZWIK –Przetarg 9/15

Dotyczy :przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.:Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul.Miodowej

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

W związku ze zmianą przez Zamawiającego obmiaru pozycji 30d.2.2 z 696m na 346m czy nie należy zmienić również obmiarów dla robót ziemnych całego działu 2.1 ==> pozycje nr 23.d.2.1 do 29.d2.1 gdyż w każdej z nich występuje odwołanie do nieprawidłowej długości wodociągu wykonywanego wykopem otwartym t.j. do 696m a nie do 346m są więc prawie dwukrotnie zawyżone (resztę rurociągu PE 40mm wykonuje się przewiertem).

Odp.
Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Niewykonane roboty zostaną skreślone powykonawczo.

 Pytanie nr 2.
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem Zamawiający żąda montażu na wszelkich odejściach do przyłączy trójników żeliwnych kołnierzowych, oraz uzupełnienie przedmiaru o montaż tulei wraz z luźnymi kołnierzami.

Odp.
Analogia – kształtki z PE elektrooporowe

 Pytanie nr 3
W pozycji 11d1.2 „Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm” Zamawiający nie podał jakie to kształtki, prosimy o uściślenie.

Odp.
Dotyczy kolan elektrooporowych PE 80

Pytanie nr 4

Czy pozycje 13.d.1.2 oraz 41d.2.2 ==> Przez analogie - Trójniki kołnierzowe o śr. 80-50 mm się nie dublują?

Odp.
Poz.13.d.1.2 dotyczy sieci
Poz.41d2.2 dotyczy trójników 80/40 (przyłącza)

Pytanie nr 5

 Czy pozycje 33.d.2.2 oraz 46.d.2.2

przez analogie zawór antyskażeniowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32 mm

oraz

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN20

się nie dublują?

Jaka ma być średnica zaworu antyskażeniowego?

Odp.

Należy wyzerować poz. 33.2.2

Zawór zwrotny przyjąć typu EA DN20

 Pytanie nr 6

Zamawiający przewiduje w przedmiarze zabudowę 3 zaworów odcinających przy każdym zestawie wodomierzowym (pozycja 32.d.2.2; 47.d.2.2; 48.d.2.2), czy tak ma być?

Odp.
Poz. 32.d2.2  wyzerować

Pytanie nr 7

Zamawiający przewiduje zabudowę 9 kpl. zasuw Dn80, brak w przedmiarze zabudowy tulei kołnierzowych dla montażu tych zasuw.

Odp.
W poz. 9d1.1 wycenić komplet

Pytanie nr 8.

Czy w podanej liczbie zasuw – 9kpl. są wliczone zasuwy dla hydrantów, czy też należy je wliczyć w wycenę w pozycji nr 14.d.1.2 ==> Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm. Czyli zasuw będzie 9 (sieciowe) + 5(przy hydrantach) = 14szt

Odp.
W poz.14.d1.2 są wliczone zasuwy przy hydrantach pożarowych. Należy przyjąć do wyceny 9 kpl. zgodnie z przedmiarem

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK 12.10.2015) -Zapytania przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci  wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej”

Zebrzydowice, dnia  12.10.2015  r.

 GZWiK - Przetarg 9/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci   wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej”    

              W związku z zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1
Proszę o udostępnienie profili wodociągu, schematów podłączenia hydrantów i schematów węzłów włączeniowych.

Odp. Zamawiający profili nie posiada, natomiast schematy hydrantów i węzłów włączeniowych  w załączeniu.

Pytanie 2.                                                                                                                                                                             W związku z tym, że wodociąg częściowo zaprojektowany jest na działkach prywatnych proszę o potwierdzenie czy zamawiający dysponuje zgodami właścicieli działek prywatnych na planowaną inwestycję.

Odp. Inwestor posiada zgody właścicieli działek prywatnych.

Pytanie 3.

Z planu sytuacyjnego wynika, że zaprojektowany wodociąg przecina ul. Miodową, a zgodnie z dołączonymi do dokumentacji projektowej decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie wynika, że przejścia pod jezdnią oraz odcinki o równoległym położeniu w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od krawędzi jezdni należy wykonać metodą bezwykopową przewiertem sterowanym. Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie przewiduje na w/w zadaniu montażu wodociągu metodą bezwykopową / brak w przedmiarze odpowiednich pozycji /. W przypadku wykonywania robót bezwykopowych metodą przewiertu proszę o korektę przedmiaru poprzez dodanie odpowiednich pozycji oraz o wskazanie tych robót na planie sytuacyjnym.

Odp. Uwzględniono w dodatkowych pozycjach.

 Pytanie 4.

Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji  mówiących o odtworzeniach terenu / tereny zielone, drogi dojazdowe z kruszywa i asfaltu, posesje na działkach prywatnych /.

Odp. Uwzględniono w dodatkowych pozycjach / przewiert /

Pytanie 5.

Proszę o podanie grubości podsypki piaskowej pod wodociąg – w przedmiarze / poz. 4,26 / jest gr. 25 cm , a z dokumentacji technicznej wynika 20 cm

Odp. Grubość podsypki należy przyjąć 20 cm.

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie jakiej średnicy ma być wodociąg główny. Z przedmiaru / poz. 8 /i SIWZ wynika średnica 90 mm, z dokumentacji technicznej średnica 110 mm.

Odp. Należy przyjąć średnicę 90 mm.

Pytanie 7.

W przypadku rozbieżności między dokumentacją techniczną, przedmiarem i SIWZ, które dokumenty mają priorytet do wyceny i wykonawstwa ?

Odp. Priorytet ma przedmiar i wg niego należy wycenić ofertę.

Pytanie 8.

W przedmiarze robót poz. nr 8 wkradł się błąd. Naszym zdaniem powinno być: „Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych / PE, PEHD / o średnicy zewnętrznej 90 mm”. Prosimy o poprawienie pomyłki.

Odp. Błąd skorygować zgodnie z załącznikiem

Pytanie 9.

W związku z rozbieżnościami między przedmiarem robót a SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia , prosimy o określenie długości i średnicy sieci wodociągowej.

Odp. Zgodnie z przedmiarem

Pytanie 10.

Prosimy o podanie grubości ścianek rur wodociągowych.

Odp. Rury PE 100  SDR11  fi 90 – 8,20 mm,  fi 40 – 3,70 mm

 

Załączniki:
1. Rys 3 schemat podłączeń hydrantów 
POBIERZ>>>
2. Rys 4 schemat węzłow
POBIERZ>>>
 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (11.09.2015) -Zapytania do przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach”

Zebrzydowice, dnia  11.09.2015  r.

GZWiK - Przetarg 8/2015

   Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Wymiana sieci    wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach”      

              W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

Zamawiający za formę wynagrodzenia przyjmuje wynagrodzenie kosztorysowe. Natomiast do załączonej dokumentacji zamawiający dołączył kosztorys w wersji uproszczonej z wskazaniem nakładów rzeczowych w oparciu o ST. Zatem nie ma możliwości prawidłowego przyjęcia np nakładów na robociznę, ponieważ te regulowane są odpowiednimi katalogami nakładów rzeczowych. Kosztorys załączony do dokumentacji utworzony został w programie NORMA PRO i jak wynika z jego treści pozycje zawarte w nim odpowiadają konkretnym katalogom robót budowlanych. Dlaczego zamawiający zastępuje je pozycjami z zapisem ST? Wykonawca nie może sam modyfikować kosztorysu, gdyż taka modyfikacja mogła by być rozbieżna z zamysłem zamawiającego a przede wszystkim niedopuszczalna. Zamawiający w SIWZ zapisał pkt 12 sposób obliczenia ceny ppkt 3 „kosztorys należy sporządzić w formie uproszczonej przy zastosowaniu następujących zasad:

1. musi zawierać wycenę wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarach robót z zachowaniem jednostek przedmiarowych oraz podaniem na stronie tytułowej kosztorysu wysokość Rg, Z i Kp

W przypadku zastosowania jedynie zapisu ST bez podania konkretnego katalogu nie ma możliwości wygenerować Rg, Z i Kp bo od jakich nakładów ma je program policzyć.

Odp.

Do załączonych materiałów zamawiający nie dołączył kosztorysu w wersji uproszczonej, lecz dołączył przedmiar robót na podstawie którego należy wycenić ofertę tj. sporządzić kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej / należy podać cenę jednostkową i wartość pozycji /

Podstawą wyceny jest odniesienie się do ST.

Wykonawca nie może modyfikować załączonego przedmiaru robót tj. pozycji wyceny, opisu pozycji, jednostek i ilości.

Wykonawca może wycenić dla siebie kosztorys dowolną metodą, jednakże do oferty dołącza kosztorys w wersji uproszczonej podając cenę jednostkową i wartość oraz na stronie tytułowej kosztorysu wysokość Rg., Z i Kp.

 Pytanie 2.

Z analizy dokumentacji przetargowej wynika np. ZK rys. 4 zadanie nr 1 odnośnie hydrantów DN80 iż wskazany na rysunku hydrant jest firmy HAWLE RD 1500 nr kat 5059. Podobnie w odniesieniu do pozycji kosztorysu, zadanie nr 1 poz. 3,36 mowa jest o połączeniach kołnierzowo – kielichowych SYNOFLEX Dn 150, Dn 100 oraz Dn 80 ilość 5 szt również produkcji firmy HAWLE . W SIWZ zamawiający zapisał / str nr 3 SIWZ / zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne w zakresie materiałów i technologii.

Czy zamawiający dopuści inne rozwiązania materiałowe np. firmy Jafar?

Odp. 

Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązania materiałowe i technologiczne. 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (09.09.2015) - Zapytania do przetargu GZWiK - Przetarg 8/2015

    Zebrzydowice, dnia  09.09.2015  r.

GZWiK - Przetarg 8/2015

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kaczycach”          

               W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.
W związku z wymogiem opisanym w pkt. 3 SIWZ / opis przedmiotu zamówienia / dotyczącym wykonania zakresu zamówienia do 30.11.2015 r i określonym jako:


- zadanie nr 2 – załącznik mapowy 1.4
- zadanie nr 3 – załącznik mapowy 3

Proszę o jednoznaczną odpowiedź gdzie znajdują się te załączniki lub jednoznaczne określenie zakresu robót dla tego wymogu.

Odp. Zakres zamówienia, który należy wykonać w pierwszej kolejności to:

- zadanie nr 1 – załącznik mapowy 4 i 4 c
- zadanie nr 2 – załącznik mapowy 1
- zadanie nr 3 – załącznik mapowy 3

Pytanie 2.
Czy w zakresie dokumentacji do wglądu u zamawiającego znajdują się profile wodociągów do wymiany i czy je można dołączyć do dokumentacji na stronie ogłoszonego przetargu?

Odp. Dokumentacja dot. wymiany sieci wodociągowej została opracowana na zgłoszenie budowy/wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym nie były wymagane profile i zamawiający ich nie posiada. Ofertę należy wycenić na podstawie załączonych przedmiarów.

 Pytanie 3.
Czy zamawiający uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca przedstawi poświadczenia na budowę sieci wodociągowej oraz budowę rurociągu tłocznego z rur PE minimum fi 63 mm o łącznej długości co najmniej 8 km?

Odp. Tak, zamawiający uzna to jako spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia.

Pytanie 4.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokumentację geologiczną.

Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (24.07.2015) - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 24.07.2015 r.

GZWiK - Przetarg 7/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – ul. Stawowa w Zebrzydowicach”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1.
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 20 przedmiaru, a mianowicie proszę podać średnicę przewiertu oraz jaka rura ochronna zostanie zastosowana.
 
Odp. Można zastosować rozwiązania równoważne np. rurę przewodową dwuwarstwową TYTAN PE/PE KACZMAREK bez rury osłonowej lub rurę osłonową ø 300 PE i przewodową ø 200 PVC. Przyjęte rozwiązanie należy wpisać w rubrykę: „opis pozycji”.
 
Pytanie 2.
Proszę o wyjaśnienie pozycji 25 oraz 26 – proszę podać jakie rury zastosować (PE, stal...).
 
Odp. W poz. 25 przyjąć rurę stalową ø 250 lub PE dopuszczoną do stosowania pod drogami.
W poz. 26 przyjąć rury stalowe – zabezpieczenie kolizji z gazociągiem.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (23.07.2015) - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 23.07.2015 r.

GZWiK - Przetarg 7/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – ul. Stawowa w Zebrzydowicach”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o profile podłużne kanałów
 
Odp. Profile w załączeniu
 
Pytanie 2.
Co oznacza poz.  nr 32 w przedmiarze: „projekt zamienny ...” – prosimy o rozwiniecie tematu , gdyż nie wiemy co ma być w tej pozycji wycenione.
 
Odp. Należy założyć, że trasa w 30 % będzie wymagała korekty co wiąże się z koniecznością wykonania projektu zamiennego i ten zakres należy wycenić w kosztorysie ofertowym.
 
Pytanie 3.
Na jakim odcinku ma być zastosowana rura fi 200 PE i czy cały ten odcinek ma być wykonany przewiertem / jak sugeruje poz. 20 w przedmiarze /, czy jednak jest on do wykonania wykopem otwartym / jak sugeruje opis rury PE w SIWZ, z którego wynika, ze nie jest to rura przewiertowa /.
 
Odp. Należy przyjąć ilość przewiertu z przedmiaru. Będzie to kilka odcinków których suma jest zgodna z przedmiarem.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Załącznik - profile podłużne kanałów ( POBIERZ).
 

 GZWiK (29.06.2015)- GZWiK - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 29.06.2015 r.

GZWiK - Przetarg 6/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
W przedmiarze robót / poz. 33 / ujęta jest przepompownia ścieków z podanym obmiarem jako 1 studnia. W związku z powyższym, czy wykonawca w kosztorysie ofertowym ma w tej pozycji ująć tylko studnię przepompowni, czy też całość przepompowni jako komplet
/ studnia, pompy, AKPiA oraz pozostałe wyposażenie /

Odp. Wykonawca w tej pozycji ma ująć całość przepompowni jako komplet.
                    

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

(21.04.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 21.04.2015 r.

GZWiK - Przetarg 2/2015


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci
wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2015 r dotyczące w/w postępowania prosimy o poprawienie profili sieci wodociągowej uwzględniając poprawne długości oraz rodzaj rury, które umożliwią poprawną wycenę przedsięwzięcia.

Odp. W dniu 17.04.2015 r udzieliliśmy odpowiedzi na powyższe pytanie i podtrzymujemy odpowiedź. Jednocześnie wyjaśniamy, że do poprawnej wyceny oferty w zakresie przewiertów i wykopów tradycyjnych rysunek profilu nie wnosi informacji niezbędnych do wyceny.

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[17.04.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 17.04.2015 r.

GZWiK - Przetarg 2/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o uzupełnienie opinii geotechnicznej dla w/w postępowania.

Odp. Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej.

Pytanie 2.
Prosimy o możliwość zastosowania studni wodomierzowej z prefabrykatów betonowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na studnie z prefabrykatów betonowych.

Pytanie 3.
Długość przewiertów jest różna w przedmiarze niż na przedstawionych profilach, prosimy o poprawę przedmiaru lub wyjaśnienie odnośnie długości.

Odp. Długość przewiertów należy przyjąć taką jaka jest podana w przedmiarach.


 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[16.03.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia  16.03.2015  r.

GZWiK - Przetarg 1/2015

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch odcinków  sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza     oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach”    

 W związku z kolejnymi zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż obsługa geodezyjna robót objętych przetargiem wchodzi w zakres zadania oraz o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odp. Obsługa geodezyjna / wytyczenie, inwentaryzacja / jest w gestii zamawiającego .

Pytanie 2    
  Zgodnie z dokumentacją projektową / opis techniczny, strona 8 pkt 2 / „Zestaw pomiarowy dla odbiorców do 1 m3/d – wodomierz typu JS 1,5 Ø 1,5 mm hybrydowy należy zamontować na konsoli, dwa zawory odcinające oraz zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA po stronie instalacji wodociągowej”, jednak brak takich robót w przedmiarze. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w/w roboty wchodzą w zakres zadania, jeżeli tak, to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji.

Odp. Dodano do przedmiaru  poz. 49 d.6.

Pytanie 3   
Zgodnie z dokumentacją projektową / uzgodnienia, pozwolenie wodnoprawne i uzgodnienia melioracyjne / „w miejscu przejścia siecią wodociągową skarpy i dno cieku Jelonek umocnić narzutem z kamienia ciężkiego warstwą grubości min 0,5 m na długości 5,0 m w dół cieku nawiązując do przyczółków mostu, umocnienie zestabilizować palisadą z pali o średnicy 12-14 cm zabitymi na głębokości 1,5 m”, jednak brak takich robót w przedmiarze. Prosimy o jednoznaczne określenie czy  w/w roboty wchodzą w zakres zadania, jeżeli tak to prosimy o dodanie odpowiednich pozycji.

Odp. Dodano do przedmiaru poz. 50 d.6 i poz. 51 d.6.

Pytanie 4
 Zgodnie z dokumentacją projektową / uzgodnienia melioracyjne / prace należy prowadzić pod nadzorem inspektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Prosimy zamawiającego o jednoznaczne określenie czy wszelkie opłaty związane z nadzorem branżowym zostaną pokryte przez zamawiającego, jeżeli nie to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji.

Odp. Dodano do przedmiaru poz. 52 d.6

Pytanie 5  Prosimy zamawiającego o potwierdzenie czy wykonanie robót objętych niniejszym przetargiem wiąże się z koniecznością zajęcia pasa drogowego? Jeżeli tak , to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji na zajęcie pasa drogowego oraz / jeżeli zamawiający posiada / o udostępnienie projektu organizacji ruchu.

Odp. Dodano do przedmiaru poz. 53 d.6

Pytanie 6  
Zgodnie z dokumentacją projektową / uzgodnienia, decyzja GD / „projektowaną sieć wodociągową w granicach pasa drogowego ul. Chabrowej oraz pod przyległą pętlą autobusową wykonać metodą bezwykopową przewiertem sterowanym / bez naruszenia nawierzchni jezdni i pętli”, „zaś przyłącze pod drogą do budynku nr 63 wykonać metodą bezwykopową przewiertem sterowanym / bez naruszenia nawierzchni jezdni”. Po dokonanej wizji wydaje się, że ilość przewiertów do wykonania jest znacznie większa niż w przedmiarze. Prosimy o dokonanie weryfikacji przedmiaru robót w/w pozycji.

Odp. Dodano do przedmiaru poz. 54 d.6

Pytanie 7
Zgodnie ze wzorem umowy / paragraf 8 ustęp 1 / „rozliczenie wykonawcy nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania i odbiorze końcowym”, natomiast zgodnie ze SIWZ       / pkt 3 ust. 8/ „rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie się w trzech częściach i będzie się odbywać fakturami częściowymi oraz fakturą końcową”. W związku z w/w rozbieżnościami prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odp. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi zgodnie z umową / jednorazowo po zakończeniu  zadania i odbiorze końcowym /, która jest załącznikiem do SIWZ.

Dodane do przedmiaru pozycje, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.

Lp.

Nr spec.techn.

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

 

6

 

Odpowiedzi na pytania CPV 45330000-9

 

 

 

 

 

49 d.6

S.T.

Montaż zestawu wodomierzowego /wodomierz dostarcza GZWiK Zebrzydowice/

szt.

8

 

 

 

50 d.6

S.T.

Umocnienie skarp kanałów narzutem kamiennym z filtrem odwrotnym

m2

0,5*5 = 2,500

 

 

 

51 d.6

S.T.

Wykonanie oporowej ścianki z pali i desek żelbetowych

m

(1,5+1+1,5)*2 = 8,000

 

 

 

52 d.6

S.T.

Opłata za nadzór inspektora ŚZMiUW w Katowicach

kpl.

1

 

 

 

53 d.6

S.T.

Opłata za zajęcie pasa drogowego

kpl

1

 

 

 

54 d.6

S.T.

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150 mm - przewiert pod pętlą autobusową

m

25

 

 

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert – do dnia 20.03.2015 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – w dniu 20.03.2015 r o godz. 10:00

 
Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[11.03.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 11.03.2015 r.

GZWiK - Przetarg 1/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch odcinków
sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza
oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur przystosowanych do zabudowania tą metodą.?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zadania. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

2014

[28.10.2014]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 28.10.2014 r.

GZWiK- Przetarg Nr 2/2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. J. III Sobieskiego w Kaczycach”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Proszę o uzupełnienie danych dot. w/w przetargu, a mianowicie:
* Przedmiar poz. 24 - Głębokość studni Dn 425 mm, oraz czy może być w niej zamontowane zwieńczenie Dn 315 mm?
Odp. Głębokość 1,50 m, może być zamontowane zwieńczenie fi 315 , zamykacz na imbus.

* Przedmiar poz. 21 - Proszę o podanie rodzaju przewiertu czy ma być z rurą ochronną PE czy stalową i jakiej średnicy (z dokumentacji wynika, że w środku ma być rura PVC 200 mm), oraz czy w pozycji ująć rurę PVC Dz 200 mm?
Odp. Przewiert należy wykonać rurą TS SDR 17 fi 200

* Przedmiar poz. 23 - Proszę o podanie rodzaju przewiertu czy ma być z rurą ochronną PE czy stalową i jakiej średnicy (z dokumentacji wynika, że w środku ma być rura PE 63 mm)?
Odp. Przewiert sterowany fi 63 mm rurą TS SDR 11 fi 63 na odcinku drogowym / 12 mb / rura osłonowa dodatkowa TS SDR 11 fi 150 L= 12 mb

* Przedmiar poz. 38 - Proszę o szczegóły dotyczące przewiertu czy ma być z rurą ochronną PE czy stalową i jakiej średnicy?
Odp. Przewiert wykonany rurą stalową fi 250 mm

* Przedmiar poz. 28 - Proszę o podanie rodzaju rury ochronnej (PE czy Stal,...)?
Odp. Rura ochronna stalowa.

* Przedmiar poz. 29 - Proszę o podanie rodzaju rury ochronnej (PE czy Stal,...)?
Odp. Rura ochronna stalowa.


* Przedmiar poz. 30 - Proszę o podanie rodzaju rury ochronnej (PE czy Stal,...)?
Odp. Rura ochronna PE

* Przedmiar poz. 53 - Czy pozycja dotyczy tylko wykonania projektu drogi do przepompowni czy również projekt zmiany trasy?
Odp. W przypadku istotnego odstępstwa od projektu również aneks do pozwolenia na budowę.

Pytanie 2.
Proszę o uzupełnienie rysunku zagospodarowania o długość przyłączy / np. ze studni K1.9, K2.7, K2.8, K2.10, K2.11 itd / oraz rzędnych niektórych przyłączy ze studni np. K2.11, K1.9, K1.25 /. Ewentualnie proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej profilów oraz wykazu studni.
Odp.
K2.11 – 6 m, K2.6.1 – 10 m, K2.7 – 18 m, K2.8-12 m, K2.10 – 17 m, K2.11 – 15 m, K2.12 – 27 m, K2.13 – 20 m, K2.15 -5 m, K1.2.6 – 13 m, K1.2.5 – 11 m, K1.2.4.1 – 10 m, K1.2.2 – 28 m, K1.1.2 – 15 m
K1.1.3 – 8 m, K1.1 – 31 mb, K1.2.1.1.1 – 10 m, K1.3 – 3 m, K1.5 – 27 m, K1.9 – 12 m i 25 m, K1.11.1 – 11 m, K1.14 – 18 m
 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

[06.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  06.06.2014 r.

GZWiK – przetarg 1/2014                 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci      wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,  Kalinowa, część ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

 Pytanie 1.

W opisie technicznym w poz. 8 określono, że rurociąg należy układać na podsypce z gruntu luźnego grubości 5 cm.  Nie określono jakim materiałem należy obsypać rurociąg.
Czy do obsypki rurociągu również można zastosować grunt z wykopu?
W przedmiarze robót w poz. 14 i 15 ujęto dowóz piasku lecz nie określono ilości jaką należy zastosować, dotyczy to również wymiany gruntu w tych pozycjach.

 Odp. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Należy wykonać podsypkę i obsypkę warstwą po 20 cm piasku.

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

[05.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  05.06.2014 r. 

GZWiK – przetarg 1/2014

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci   wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,                Kalinowa, część ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

 Pytanie 1.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 03.06.2014 r Zamawiający określił rury do przewiertów sterowanych z PE 100 SDR 17 dwuwarstwowe. Czy Zamawiający w tej sytuacji wyrazi zgodę na wykonanie w miejsce przewiertu rurą osłonową DN200 wraz z przeciąganiem rury przewodowej, przewiertów sterowanych rurą przewodową dwuwarstwową  DN 90 mm i DN 32 mm / bez rury osłonowej /?

Przedstawiamy skorygowany przedmiar, uwzględniający naszą propozycję.

Lp.

Opis

Jedn. miary

Ilość wg przedmiaru

Ilość propozycja korekty

Ilość do wykonania po korekcie

17.

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o średnicy 200 mm w gruntach kat. I-II

m

591+129,2=

720,200

- 720,2

           0,00

17a

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 90 mm w gruntach kat I-II wraz z rurą przewiertową

m

 

263+328=

591,000

 

       591,00

17b

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 32 mm w gruntach kat I-II wraz z rurą przewiertową

m

 

54+11,5+63,7=

129,200

       129,20

18

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 63 mm w gruntach kat I-II wraz z rurą przewiertową

m

106,3

0

       106,30

21

Przewierty sterowane rurami PE 100 dwuwarstwowymi SDR 17 Dz. 90 mm w gruntach kat I-II wraz z rurą przewiertową

m

310

0

       310,00

25

Rury ciśnieniowe z PE100 SDR 17 w wykopie umocnionym Dz 90 mm

m

4 964,00

-591-310=

-901,0

    4 063,00

27

Rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 w wykopie umocnionym Dz 63 mm

m

3 147,00

1 106,30

    3 040,70

29

Przyłącze wodociągowe z rur PE 100  SDR 17 Dz 32 w wykopie umocnionym suchym

m

1 368,00

- 129,20

    1 238,80

30

Przeciąganie rurociągu fi 90 w rurach ochronnych, manszety, płozy itp / bez rury przewodowej /

m

591

- 591

           0,00

31

Przeciąganie rurociągu fi 32 w rurach ochronnych, manszety, płozy itp / bez rury przewodowej /

m

129,2

- 129,2

           0,00

 

                                                  RAZEM:

m

 

 

    9 479,00

 Odp. Nie wyrażamy zgody na zmianę. Pokazane w przedmiarze przewierty i zastosowanie rury osłonowej należy wycenić tak jak wskazał Zamawiający.

 Pytanie 2.

Z uwagi na duży koszt sporządzenia dokumentacji archeologicznej , czy pozycję tą nie należałoby ująć w dodatkowej pozycji kosztorysu.?

 Odp. Nie. Koszt nadzoru archeologicznego należy ująć w kosztach ogólnych

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[03.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  03.06.2014  r.

 GZWiK - Przetarg 1/2014

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci                wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,              Kalinowa, część ul. Stawowej /”    

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

 Pytanie 1.

W ST-03 pkt 2  wyszczególniono rury do wykonania sieci wodociągowej z PE SDR 17,6 oraz z PEHD SDR 17,6. Rury SDR 17,6 przeznaczone są do wykonania sieci gazowych dla których nie jest wymagany Atest higieniczny na stosowanie ich do przesyłu wody.

Prosimy o potwierdzenie zastosowania rur PEHD SDR 17,6 oraz w przypadku odpowiedzi twierdzącej, rezygnacji z wymogu przedstawienia Atestu higienicznego dla tych rur.

Odp. Należy zastosować rury PE 100 SDR 17  PN10.

Pytanie 2.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wykonania sieci ale jednocześnie wymaga aby kosztorys został wykonany ściśle wg przedstawionego przedmiaru robót w wykonaniu wykopowym a rozliczenie wykonanych robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym wg cen ofertowych.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci metodą przewiertu sterowanego?

   Odp. Tak, Zamawiający wyraża taką zgodę.

- Czy w takim wypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z kosztorysem ofertowym ale po cenach dotyczących metody wykopowej?

   Odp. Nie po cenach metody wykopowej, lecz wartość kosztorysu powykonawczego nie może przekroczyć wartości kosztorysu ofertowego.

- Czy Zamawiający dopuści stosowanie rur PE100 SDR 17 do przewiertów sterowanych?

  Odp. Do przewiertów sterowanych należy używać rur dwuwarstwowych PE100.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót w poz. 17, 18 i 21 podano do wykonania przewiertem 1.136,5 m rury osłonowej.

Prosimy podać których odcinków te przewierty dotyczą? W dokumentacji projektowej te odcinki nie są zaznaczone, ani na planach zagospodarowania ani na profilach.

 

Poz. 17

Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długość do 20 m rurami fi 200 w gruncie kategorii 1/2

      m

         720,2

Poz. 18

Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 do 20 m rurami fi 64 w gruncie kategorii 1/2

      m

         106,3

Poz. 21

Przewiert maszyną do wierceń poziomych WP-15/25 długość do 20 m rurami fi 90 w gruncie kategorii 1/2

      m

         310,0

 Odp. Odcinki te odnoszą się do przewiertów w bezpośrednim sąsiedztwie stawów / grobli / oraz na przejściach pod drogami, wzdłuż drogi i w lesie.

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[30.05.2014]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  30.05.2014  r.

GZWiK - Przetarg 1/2014  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie 1.
Zgodnie z pkt 5.3 a/ dotyczącym wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 8 km sieci wodociągowej, kanalizacji grawitacyjnej lub sieci gazowej, z kolei w pkt 6.2 b/ dotyczącym wykazu robót, okres wykonania robót powinien dotyczyć ostatnich 5 lat. Prosimy o określenie jednoznacznego okresu wykonania robót dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Odp. W SIWZ w pkt. 5.3a/ został pomyłkowo wpisany zapis "w okresie ostatnich 3 lat". Prawidłowy zapis pkt. 5.3a/ powinien brzmieć:
a/ posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 8 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ciśnieniowej lub gazowej z PE o średnicy ∅ 90 – 63.

Pytanie 2.
Zgodnie z pkt 5.3. a/ dotyczącym wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi udowodnić, że w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej 8 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej ciśnieniowej lub gazowej z PE o średnicy 90 – 63. Prosimy o odpowiedź czy w ramach spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w sieci o innych średnicach niż wymienione w pkt. 5.3a/.
Odp. Zamawiający uzna warunek dot. wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał sieć o średnicy minimum 90 – 63 i większej.

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[18.07.2013 Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  18.07.2013  r.

NR 5/2013  GZWiK                                                        

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Opracowanie projektu  budowlano – wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice”  

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pytanie 1.
Czy na terenach objętych przedmiotem zamówienia występuje natura 2000?
Odp. Nie

Pytanie 2.
Czy organizacja ruchu na czas budowy jest wymagana ?
Odp. Nie

Pytanie 3.
W jakim zakresie należy wykonać odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych ?
Odp. Nawierzchnię należy odtworzyć do stanu pierwotnego.

Pytanie 4.
Czy na terenie objętym dokumentacja występują szkody górnicze ?
Odp. Nie

Pytanie 5.
Czy wykonawca otrzyma od zamawiającego mapy do celów opiniodawczych obejmujących zasięgiem zlewnię dla projektowanej sieci?
Odp. Nie

Pytanie 6.
Czy na terenie objętym dokumentacją występują tereny zamknięte / drogi wojewódzkie, tereny kolejowe / ?
Odp. Nie

Pytanie 7.
Czy cały obszar przedmiotu zamówienia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ?
Odp. Tak, jest objęty.

Pytanie 8.
Czy na przewidywanej trasie wodociągowej występują cieki, rzeki itp. wymagające pozwolenia wodno – prawnego za ich przekroczenie ?
Odp. Powyższe należy sprawdzić w terenie.

 Pytanie 9.
Wymagany przez zamawiającego termin wykonania prac projektowych wraz ze złożeniem wniosku w celu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w okresie 4 miesięcy od podpisania umowy jest niemożliwy do dotrzymania z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
Odp. Zamawiający  przedłuża termin potwierdzenia złożenia w Starostwie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę oraz pozostałe opracowania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i par. 1 umowy do dnia  15.12.2013 r.

Informujemy, że kara za zwłokę w wykonaniu dokumentacji będzie wynosić 1% wartości oferty  za każdy dzień zwłoki, i 1% wartości oferty za każdy dzień w celu usunięcia wad.

 

[04.07.2012]  Informacja

 Zebrzydowice, dnia 04.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że do wyceny w/w projektu należy dołączyć zamieszczony poniżej przedmiar

Załącznik: POBIERZ PRZEDMIAR>>>

 

[04.07.2012]  Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 04.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Po przeanalizowaniu dołączonego projektu na technologię uzdatniania stacji przy ul. Botanicznej uważamy, że przyjęta technologia nie gwarantuje otrzymania wody o obecnie wymaganych parametrach. Proponujemy zaktualizować technologię dostosowując ją do dzisiejszych wymagań i wprowadzić do dokumentacji przetargowej pozycję aktualizacji dokumentacji wraz z wykonaniem technologii.
Odp. Projektowana technologia gwarantuje oczyszczenie wody do wymaganych parametrów. Jednocześnie informujemy, że dopuszczamy wszelkie rozwiązania równoważne, które zagwarantują uzyskanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r z późn. zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W kosztorysie ofertowym nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji.

Dyrektor GZWiK
inż. Zdzisław Wira


 

[03.07.2012]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 03.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”


---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Ile pozycji powinien zawierać przedmiar nr 17 „Otworzenie nawierzchni” ? Czy brak pozycji nr 17-32 jest celowy?
Odp. Brak pozycji nr 17-32 jest celowy i nie należy ich wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 2.
Czy inwestor uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie rurociągu / kanalizacja, wodociąg, ciągi technologiczne itp./ o łącznej długości 3,4 km min. fi 160 w materiale PE.
Jednocześnie proszę o uzasadnienie braku słowa „min” w zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2012 r.

Odp. Tak. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku wiedzy i doświadczenia. W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2012 r pomyłkowo nie wpisano słowa min.

W związku z tym w dniu 03.07.2012 r w BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 231652-2012 z naniesioną poprawką 

 

[02.07.2012 Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 02.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W związku z zamieszczeniem w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 29.06.2012 r ogłoszenia nr 227124 – 2012 oraz zmianie treści SIWZ wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert o co najmniej 7 dni. Prośbą swą motywujemy tym, że dopiero 29.06.2012 po zmianie warunków uczestnictwa w przetargu możemy do niniejszego przetargu przystąpić a do dnia 09.07.2012 r możemy nie zdążyć przygotować oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Termin składania ofert – do dnia 09.07.2012 r do godz. 09:45.

 

[29.06.2012] Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 28.06.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

czytaj dalej>>>

[25.06.2012] Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 25.06.2012 r.

Przetarg 1/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i  modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o udostępnienie analizy fizykochemicznej wody surowej.
Odp. W załączeniu udostępniamy analizę fizykochemiczną wody surowej.
 


załącznik: Analiza fizykochemiczna wody surowej [POBIERZ>>>]

 

[29 kwietnia 2008]


Zebrzydowice, dnia 29.04.2008 r.

GZWiK - przetarg 01/2008

Dotyczy: przetargu na „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach przy ul. Słonecznej”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
W kosztorysie nie ujęto wywozu elementów zdemontowanych z pozycji nr: 2, 3, 4, 5, 26, 34, 40, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 81, 82, 91, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 181, 183, 184, 185, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 256, 257 i 270.
Prosimy Zamawiającego o dodanie pozycji dotyczącej wywozu zdemontowanych
elementów wraz z opłatą za składowisko oraz podanie obmiaru.

odpowiedź:
Miejsce składowania określi inwestor – odwóz do 1 km

Pytanie 2
Poz.nr 30 – prosimy o określenie rodzaju oraz grubości styropianu oraz w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
styrodur gr. 10 cm

Pytanie 3
Poz.nr 32 – prosimy Zamawiającego o podanie większej ilości informacji odnośnie parametrów papy termozgrzewalnej jaką należy zastosować, w celu właściwej jej wyceny (grubość, kolor itp.)

Odpowiedź:
1 x papa zgrzewalna dkd wentylacyjna, druga warstwa zgrzewalna wierzchniego
krycia koloru szarego gr. 6.4 mm

Pytanie 4
Poz.nr 33 i 34 – w kosztorysie nie ujęto lejów spustowych oraz rewizji. Prosimy Zamawiającego o informację czy należy w/w doliczyć i jaką ilość ?

Odpowiedź:
należy doliczyć do metra bieżącego rynien – leje spustowe, denka, złączki

Pytanie 5
Poz.nr 45 - prosimy o określenie rodzaju oraz grubości styropianu w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
styropian elewacyjny gr. 5 cm

Pytanie 6
Poz. nr 45, nr 275 oraz 276 – prosimy o określenie koloru elewacji w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
tynk kolorowy z palety barw RAL nr 1000

Pytanie7
Poz. nr 45, nr 275 oraz 276 – prosimy o określenie, czy należy zastosować tynk kolorowy, czy też tynk szary przeznaczony do malowania ?
Jeśli należy malować tynk to prosimy o dodanie pozycji obejmującej roboty związane z malowaniem tynku farbą oraz określić typ farby (silikatowa, silikonowa czy akrylowa).

Odpowiedź:
należy zastosować tynk silikatowy granulacji 2.5 mm w zamian tynku mineralnego

Pytanie 8
Poz.nr 51, 52, 260 oraz 261 – prosimy o określenie podziału okien, sposobu otwierania oraz klasy szyby w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
okna z PCV w kolorze białym, szyba termoizolacyjna U=1.1, rozwieralno – uchylne z funkcją mikrowentylacji

Pytanie 9
Poz.nr 52 – prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż w tej pozycji należy wycenić jako materiał

Odpowiedź:

tak wycenić 1 szt. okna pozostałe 2 szt. z rozbiórki

Pytanie 10
Poz.nr 53, 267 oraz 268 – prosimy o określenie długości, szerokości oraz koloru parapetów w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
dla poz. 53 oraz 267 to parapety blaszane zew. koloru brązowego długością
dostosowane do szer.okna, poz. 268 to parapety wew. z PCV w pom. biurowych w kolorze
białym

Pytanie 11
Poz.nr 55 – w naszej ocenie obmiar pozycji powinien wynosić 1 szt

Odpowiedź:
tak, 1 szt.

Pytanie 12
Poz.nr 59 - prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż w tej pozycji nie należy wyceniać nowej bramy a jedynie skalkulować demontaż, naprawę i ponowny montaż starej bramy ?

Odpowiedź:
tak, należy wycenić demontaż, naprawę i ponowny montaż bramy stalowej

Pytanie 13
Poz.nr 61 - prosimy o jednoznaczne potwierdzenie iż w tej pozycji nie należy wyceniać nowych drzwi metalowych a jedynie skalkulować demontaż i ponowny montaż drzwi które dostarczy Zamawiający ?

Odpowiedź:
tak w tej poz. drzwi są z demontażu i nie należy je kalkulować

Pytanie 14
Poz.nr 62 oraz 262 – prosimy o podanie większej ilości informacji odnośnie materiału z jakiego ma być wykonana brama oraz wrota do garaży, czy mają być ocieplone, czy brama ma posiadać napęd itp., w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
brama stalowa dwuskrzydłowa nieocieplana koloru brąz

Pytanie 15
Poz.nr 77 – prosimy o określenie jaki typ przegrody miał na myśli Zamawiający, z czego wykonana ? Prosimy o podanie większej ilości szczegółów w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
przegroda z siatki ciągnionej w ramce z kątownika kotwiona w ścianach

Pytanie 16
Poz.nr 83, 88 oraz 89 – prosimy o określenie koloru płytek oraz ewentualnych innych wymagań jakie stawia Zamawiający w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
płytki ścienne 25x20 kolor biały gat.I dla poz. 88 i 89 płytki typu GRESS 30x30 gat.I

Pytanie 17
Poz.nr 90 – zgodnie z technologią wykonania tynku mozaikowego należy przed jego ułożeniem zagruntować ścianę. Nie zostało to ujęte w kosztorysie.
Prosimy Zamawiającego o informację czy należy doliczyć ?

Odpowiedź:
zgodnie z technologią

Pytanie 18
Po.nr 92 – prosimy Zamawiającego o podanie większej ilości informacji dotyczących wykładziny tzn. kolor, grubość, ilość warstw itp. w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
dwuwarstwowa rulonowa mocowana na klej dla pom. użyteczności publicznych

Pytanie 19
Poz.nr 95 i 96 – prosimy o określenie koloru farby emulsyjnej (biała, pastelowa, kolor pełny). Ma to istotny wpływ na jej cenę.

Odpowiedź:
kolory farb emulsyjnych – sufity białe, ściany w kolorach pastelowych

Pytanie 20
Poz.nr 95 i 96 –zgodnie z technologią wykonania robót malarskich na starych tynkach należy przed malowaniem zagruntować ścianę. Nie zostało to ujęte w kosztorysie.
Prosimy Zamawiającego o informację czy należy doliczyć ?

Odpowiedź:
zgodnie z technologią podaną SST-0-08 pkt. 5

Pytanie 21
Poz.nr 263 – prosimy o określenie większej ilości informacji dotyczących drzwi metalowych w celu właściwej ich wyceny.

Odpowiedź:
skreślić słowo uzupełnienie, dotyczy wymiany na nowe drzwi

Pytanie 22
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) pkt 1 - należy w ścianach piwnic
oczyścić powierzchnię, skuć luźne fragmenty tynku – nie zostało to ujęte w kosztorysie.
Prosimy Zamawiającego o informację czy doliczyć w/w roboty i jeśli tak to jaką ilość ?

Odpowiedź:
nie doliczać

Pytanie 23
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) pkt 6 - należy zdemontować parapety zewnętrzne blaszane – nie zostało to ujęte w kosztorysie.
Prosimy Zamawiającego o informację czy doliczyć w/w roboty i jeśli tak to jaką ilość ?

Odpowiedź:
demontaż parapetów liczyć w koszcie wykucia ościeżnic drewnianych

Pytanie 24
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) pkt 6 - należy na elewacji skuć
zmurszałe tynki zewnętrzne – nie zostało to ujęte w kosztorysie. Prosimy Zamawiającego
informację czy doliczyć w/w roboty i jeśli tak to jaką ilość?

Odpowiedź:
nie należy je liczyć

Pytanie 25
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) pkt 6 - należy elewację zagruntować i pomalować farbami fasadowymi natomiast w kosztorysie ujęto roboty związane z gruntowaniem i tynkowaniem elewacji.
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:
elewację należy wykonać wyprawami elewacyjnymi, tynk silikatowy gr. 2.5 mm
zgodnie z technologią dla tego rodzaju tynku, w zamian tynku mineralnego

Pytanie 26
Zgodnie z „Opisem stanu technicznego obiektu wraz z dokumentacją zdjęciową” widać iż na obiekcie występują liczne zawilgocenia ścian.
Prosimy Zamawiającego o dodanie pozycji obejmującej likwidację zacieków poprzez zagruntowanie specjalnym preparatem. Bezpośrednie pomalowanie ścian samą farbą (bez zabezpieczenia) spowoduje iż zacieki będą nadal widoczne.

Odpowiedź:
zacieki zostaną zlikwidowane po naprawie dachu i obróbek

Pytanie 27
Zgodnie z „Opisem stanu technicznego obiektu wraz z dokumentacją zdjęciową” widać iż segmenty oddzielone są między sobą dylatacjami.
Prosimy Zamawiającego o informację, czy wymiana dylatacji wchodzi w zakres
przetargu ? Ewentualne odmalowanie istniejących dylatacji. Prosimy o dodanie
odpowiedniej pozycji kosztorysowej w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
ujęto w malowaniu obróbek blacharskich

Pytanie 28
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót SST-0-01 Izolacje ścian fundamentowych – po nałożeniu masy superflex należy przykleić styropian FS30 grubości 2 cm na kleju – nie zostało tp ujęte w kosztorysie.
Prosimy Zamawiającego o informację czy doliczyć i jeśli tak to jaką ilość ?

Odpowiedź:
ujęto w poz. 9 także styropian gr. 2 cm

Pytanie 29
Poz.nr 132 – prosimy o określenie wymiarów drzwi oraz określenie typu brodzika w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
brodzik blaszany emaliowany 90x90 drzwi kabiny szklane składane

Pytanie 30
Poz.nr 232 – prosimy o określenie większej ilości informacji dotyczącej typu kotła, z jaką komorą, jaki komin przewiduje Zamawiający, w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, 24 KW, przewód spalinowy
dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej

Pytanie 31
Poz. nr 233 – prosimy o określenie o jaki wywietrzak chodzi, jakiej średnicy ?

Odpowiedź:
wywietrznik dachowy PCV śr. 125 mm

Pytanie 32
Poz.nr 240 – prosimy o określenie dokładnych wymiarów oraz mocy grzejników w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:
grzejniki TYP K 22 mocy 1600 W -2 szt., 1800 W -1 szt., 1280 W–1 szt., 810W-1 szt.,
TYP K-11 400W – 2 szt.,

Pytanie 33
Poz.nr 247 – prosimy o jednoznaczną wypowiedź Zamawiającego o jakie zawory chodzi ?
Zastosowane grzejniki VKO mają zabudowane wkładki zaworów termostatycznych. Jeżeli Zamawiający miał na myśli aby w pozycji tej wycenić głowice termostatyczne to skąd ilość 11 szt skoro jest 7 sztuk grzejników ?
W kosztorysie brak zaworów powrotnych.

Odpowiedź:
tak, 11 szt. głowic termostatycznych, do ceny grzejnika doliczyć zawory powrotne, 4 szt.
należy zamontować w istniejących grzejnikach

Pytanie 34
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6) pkt 8 – instalację c.o. należy wykonać z rur PP natomiast w kosztorysie ujęto rury miedziane. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:
wyliczyć jak w przedmiarze rury CU (miedziane)

Pytanie35
W załączeniu przesyłamy wzór wadium w formie gwarancji bankowej.
Prosimy uprzejmie Zamawiającego o potwierdzenie czy akceptuje treść gwarancji.

Odpowiedź:
akceptujemy proponowaną formę gwarancji bankowej


INFORMACJA DODATKOWA:
Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.


KIEROWNIK GZWiK
INŻ. ZDZISŁAW WIRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl