Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2008

 informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
-
Sprawozdanie z badań nr SB/28000/10/2008 - woda uzdatniona. Miejsce poboru próbki: SUW Kończyce Małe "Karolinka" / Woda podziemna podawana do sieci
-
Sprawozdanie z badań nr SB/21202/09/2008- woda mieszana. Miejsce poboru próbki: Hydrofornia / ul. Graniczna, Kończyce Małe

przejdź>>>
 

[16 września 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
-
Sprawozdanie z badań nr SB/21202/09/2008 miejsce poboru: SUW Kończyce Małe ul. Staropolska,
-
Sprawozdanie z badań nr SB/21203/09/2008 miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe,
-
Sprawozdanie z badań nr SB/K/344/09/2008 korygujące, zastępujące sprawozdanie SB/21203/09/2008 miejsce poboru: Przedszkole Kończyce Małe, Szkolna 28

przejdź>>>
 

[16 maja 2008] Ogłoszenie o wyniku przetargu


Zebrzydowice, dnia 16.05.2008 r.

GZWiK -przetarg 1/2008

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach, przy ul. Słonecznej” wybrano ofertę firmy:

Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ ELSTER ”
ul. 1 Maja 15 D
44 – 330 Jastrzębie Zdrój

Cena oferty wynosi:248.912,43 zł w tym podatek VAT 44.885,85 zł

Do przetargu złożyli oferty przetargowe n/w wykonawcy:

1. Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ELSTER”
ul. 1 Maja 15 D
44-330 Jastrzębie Zdrój – przyznana punktacja – 100 pkt

2. Biuro Inwestycyjno – Handlowe
„FAKTORIA”
43-252 Golasowice
ul. Zawadzkiego 18 – oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kierownik GZWiK
inż. Zdzisław WIRA
 

[16 maja 2008] Ogłoszenie o wyniku przetargu


Zebrzydowice, dnia 16.05.2008 r.

GZWiK -przetarg 1/2008

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach, przy ul. Słonecznej” wybrano ofertę firmy:

Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ ELSTER ”
ul. 1 Maja 15 D
44 – 330 Jastrzębie Zdrój

Cena oferty wynosi:248.912,43 zł w tym podatek VAT 44.885,85 zł

Do przetargu złożyli oferty przetargowe n/w wykonawcy:

1. Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ELSTER”
ul. 1 Maja 15 D
44-330 Jastrzębie Zdrój – przyznana punktacja – 100 pkt

2. Biuro Inwestycyjno – Handlowe
„FAKTORIA”
43-252 Golasowice
ul. Zawadzkiego 18 – oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kierownik GZWiK
inż. Zdzisław WIRA
 

[29 kwietnia 2008] Zapytania do przetargu:


Zebrzydowice, dnia 29.04.2008 r.

GZWiK - przetarg 01/2008

Dotyczy: przetargu na „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody  w Kaczycach przy ul. Słonecznej”

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
 

czytaj całość>>>
 

[21 marca 2008] Przetarg :


Zebrzydowice, dnia 21.04.2008 r.

GZWiK- przetarg 01/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,
43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693-525 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach”

czytaj całość>>>
 

[19 marca 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[28 luty 2008] informacje :


INFORMACJA

o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy : referent ds księgowości w Gminnym

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. (z możliwością przedłużenia)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Foja zamieszkała w Jastrzębiu Zdroju.

Pani Agnieszka Foja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała sie wiedzą  z zakresu znajomości przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych i zasadach funkcjonowania jednostek budżetowych.

Na podstawie powyższego Komisja stwierdziła, że w/w osoba spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze.

Zebrzydowice, dnia 28.02.2008 r.

 

[20 luty 2008] informacje :


Zebrzydowice, dnia 20.02.2008 r.

GZWiK/FKA/1110-01/08

Lista kandydatów spełniających formalne wymagania
określone w ogłoszeniu Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dnia 04 lutego 2008 r. o naborze na wolne stanowisko pracy:

REFERENT DS KSIĘGOWOŚCI – 1/2 etatu w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach na czas określony do 31.12.2008 r. ( z możliwością przedłużenia).

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniających formalne wymagania określone

w ogłoszeniu:

LP

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1.

Agnieszka Foja

Jastrzębie Zdrój

2.

Gabriela Wojaczek

Zebrzydowice

 

[11 luty 2008] informacje :


Zaktualizowano dział - aktualne badania wody.
 

[4 luty 2008] Ogłoszenie :


Zebrzydowice, dnia 04.02.2008 r.

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

referent ds księgowości w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. (z możliwością przedłużenia umowy)

►►► więcej
 

[28 listopada 2007] informacje :


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: ZASTĘPCA KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – zastępca kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

Uzasadnienie:
Kandydaci nie uzyskali akceptacji ponieważ nie dali rękojmii należytej realizacji zadań wynikających z zakresu czynności na stanowisku – zastępca kierownika GZWiK.

Zebrzydowice, dnia 27.11.2007 r.

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada