Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

ciekawostki

Praca

Przetargi

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Archiwum
rok 2012

[05. 03.2013]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 3626
miejsce poboru:
 Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 2241
miejsce poboru:
 Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28 -woda powierzchniowa - monitoring przeglądowy
- woda pitna

Pobierz

 

[01. 04.2013]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
 

Protokół z badań nr 72699/2012
miejsce poboru:
 Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska - woda podziemna. monitoring kontrolny
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 72779/2012
miejsce poboru:
 Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa
- woda pitna

Pobierz

 

 

[20. 12.2012]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 65504/2012
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul. Staffa "Karolinka" woda podziemna podawana do sieci.
- woda pitna

Pobierz

 

 

[20. 11.2012]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 62346/2012
miejsce poboru:
 Przedszkole, Marklowice Górne, ul. szkolna 28 - woda powierzchniowa - monitoring kontrolny - woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 59649/2012
miejsce poboru:
 Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55 - woda mieszana - monitoring kontrolny - woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 59648/2012
miejsce poboru:
 Sklep Spożywczy, ul. Jaśminowa 15B, Kończyce Małe - woda podziemna, monitoring kontrolny

Pobierz

 
Protokół z badań nr 59647/2012
miejsce poboru:
 Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska woda podziemna. monitoring przeglądowy, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 59646/2012
miejsce poboru:
 Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska - woda podziemna. monitoring przeglądowy, woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 59645/2012
miejsce poboru:
 Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 59644/2012
miejsce poboru:
 Przedszkole, Marklowice Górne, ul. szkolna 28

Pobierz

 

 

[29. 10.2012]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 56228/2012
miejsce poboru:
 Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa

Pobierz

 
Protokół z badań nr 56227/2012
miejsce poboru:
  SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci
 woda pitna

Pobierz

 

[11. 09.2012]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 48678/2012
miejsce poboru:
 Hydrofornia, ul. Graniczna Kończyce Małe - woda mieszana. Monitoring kontrolny

Pobierz

 

[27. 07.2012]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
 
Protokół z badań nr 40264/2012
miejsce poboru:
 Kaczyce, ul. Gustawa Morcinka 17, monitoring kontrolny
 woda pitna

Pobierz

 

[23. 07.2012]  Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:
 
Protokół z badań nr 34427/2012
miejsce poboru:
 Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa
 woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 34426/2012
miejsce poboru:
 Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. Kasztelańska - woda podziemna, monitoring kontrolny
 woda podziemna,   woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 34425/2012
miejsce poboru:
SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" - woda podziemna podawana do sieci
 woda pitna

Pobierz

 

[16.07.2012]  Informacja

INFORMACJA
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
GŁÓWNY KSIĘGOWY GZWiK W ZEBRZYDOWICACH

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko : Główny Księgowy GZWiK w Zebrzydowicach wybrana została:

Pani Danuta Tomica, zamieszkała: Godziszów

Uzasadnienie wyboru:

Pani Danuta Tomica spełniła wszystkie wymagania formalne podczas naboru, posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami oraz doświadczenie zawodowe. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień i przepisów związanych z pracą na wskazanym stanowisku uzyskując tym samym najwyższą ocenę komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

[12.07.2012]  Informacja

Wykaz kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWY

W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wolne stanowisko kierownicze - urzędnicze w GZWiK w Zebrzydowicach do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w treści ogłoszenia z dnia 27.06.2012r.

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Rozmowa
kwalifikacyjna
o godz.
1 Tomica Danuta Godziszów 1030
2 Wrożyna Lucyna Kaczyce 1100
3 Lipińska Danuta Zebrzydowice 1130

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13 lipca 2012 r. (piątek) w biurze GZWiK w Zebrzydowicach , II piętro pokój nr 43 od godz.1030


 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

[18.07.2012]  Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych..."

 Zebrzydowice, dnia 18.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej" wybrano ofertę firmy:

  REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11

Cena oferty wynosi  - 3.582.095,09  zł  w tym podatek VAT w wysokości   669.822,66  zł

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

W przetargu wzięły udział n/w firmy:

czytaj dalej>>>

[04.07.2012]  Informacja

 Zebrzydowice, dnia 04.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że do wyceny w/w projektu należy dołączyć zamieszczony poniżej przedmiar

Załącznik: POBIERZ PRZEDMIAR>>>

 

[04.07.2012]  Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 04.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Po przeanalizowaniu dołączonego projektu na technologię uzdatniania stacji przy ul. Botanicznej uważamy, że przyjęta technologia nie gwarantuje otrzymania wody o obecnie wymaganych parametrach. Proponujemy zaktualizować technologię dostosowując ją do dzisiejszych wymagań i wprowadzić do dokumentacji przetargowej pozycję aktualizacji dokumentacji wraz z wykonaniem technologii.

Odp. Projektowana technologia gwarantuje oczyszczenie wody do wymaganych parametrów. Jednocześnie informujemy, że dopuszczamy wszelkie rozwiązania równoważne, które zagwarantują uzyskanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r z późn. zmianami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W kosztorysie ofertowym nie należy wprowadzać dodatkowych pozycji.

Dyrektor GZWiK
inż. Zdzisław Wira


 

[03.07.2012]  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych..."

Dnia 03.07.2012r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2012r. pod nr 231652 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=231652&rok=2012-07-03 .

 

[03.07.2012]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 03.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”


---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

Pytanie 1.
Ile pozycji powinien zawierać przedmiar nr 17 „Otworzenie nawierzchni” ? Czy brak pozycji nr 17-32 jest celowy?
Odp. Brak pozycji nr 17-32 jest celowy i nie należy ich wyceniać w kosztorysie ofertowym.

Pytanie 2.
Czy inwestor uzna spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi referencje na wykonanie rurociągu / kanalizacja, wodociąg, ciągi technologiczne itp./ o łącznej długości 3,4 km min. fi 160 w materiale PE.
Jednocześnie proszę o uzasadnienie braku słowa „min” w zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2012 r.

Odp. Tak. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku wiedzy i doświadczenia. W ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2012 r pomyłkowo nie wpisano słowa min.

W związku z tym w dniu 03.07.2012 r w BZP zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 231652-2012 z naniesioną poprawką 

Dyrektor GZWiK
inż. Zdzisław Wira


 

[02.07.2012]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 02.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Pytanie 1.
W związku z zamieszczeniem w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 29.06.2012 r ogłoszenia nr 227124 – 2012 oraz zmianie treści SIWZ wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert o co najmniej 7 dni. Prośbą swą motywujemy tym, że dopiero 29.06.2012 po zmianie warunków uczestnictwa w przetargu możemy do niniejszego przetargu przystąpić a do dnia 09.07.2012 r możemy nie zdążyć przygotować oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.
Termin składania ofert – do dnia 09.07.2012 r do godz. 09:45.

Dyrektor GZWiK
inż. Zdzisław Wira


 

[02.07.2012]  Ogłoszenie o pracy

Zebrzydowice, dnia 02.07.2012

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6 przyjmie do pracy na stanowisko:
• operator maszyn i urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
• praca w systemie zmianowym
• termin podjęcia pracy : od zaraz

Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektro-mechanicznym lub pokrewne
• uregulowany stosunek do służby wojskowej
• prawo jazdy kat. B
• mile widziane doświadczenie z obsługi urządzeń pompowych
• dyspozycyjność

Zapewniamy:
• świadczenia z funduszu socjalnego
• dodatek stażowy (po nabyciu uprawnień)
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”
• miłą atmosferę w pracy

Podanie oraz CV prosimy składać w sekretariacie GZWiK do dnia 13 lipca 2012r.

Dyrektor GZWiK
inż. Zdzisław Wira
 

[29.06.2012]  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Budowa Stacji ..."

 Dnia 29.06.2012r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2012r. pod nr 227124 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227124&rok=2012-06-29 .

----------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

 

[29.06.2012] Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 28.06.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania  Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i
modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :

czytaj dalej>>>

[27.06.2012] Ogłoszenie

Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: Główny Księgowy 

czytaj dalej>>>

[25.06.2012] Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 25.06.2012 r.

Przetarg 1/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i  modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o udostępnienie analizy fizykochemicznej wody surowej.
Odp. W załączeniu udostępniamy analizę fizykochemiczną wody surowej.
 


załącznik: Analiza fizykochemiczna wody surowej [POBIERZ>>>]

 

[19.06.2012] Ogłoszenie o przetargu

Dnia 19.06.2012r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2012r. pod nr 209038 - 2012. -
OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209038&rok=2012-06-19 .


POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ>>>
[18.07.2012] "zakończono udostępnianie SIWZ po upływie terminu składania ofert"
 

[05.06.2012] Informacja

UCHWAŁA NR XVI/153/12
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku, opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
mgr Kazimierz Grygierek


Treść uchwały wraz z załącznikiem TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ l ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW [POBIERZ]>>>
 

[ 25 maja 2012] Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 20103/2012
miejsce poboru:
 Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa
 woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 20102/2012
miejsce poboru:
Hydrofornia, ul Graniczna - Kończyce Małe, woda mieszana
 woda pitna

Pobierz

 

[ 23 kwietnia 2012] Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 13854/2012
miejsce poboru: Sklep Spożywczy, ul. Jaśminowa 15B, Kończyce Małe - woda podziemna, monitoring kontrolny
 woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 13853/2012
miejsce poboru: Przychodnia Lekarska Kończyce Małe, ul. kasztelańska - woda podziemna, monitoring kontrolny
 woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 13852/2012
miejsce poboru: Zespół Szkół w Zebrzydowicach, ul. Kochanowskiego 55 - woda mieszana - monitoring przeglądowy
 woda pitna

Pobierz

 

[ 15 marca 2012] Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 7747/2012
miejsce poboru: KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna - woda mieszana podawana do sieci
 woda pitna

Pobierz

 

[16 luty 2012] Informacja

Zgodnie z § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) przesyłam w załączeniu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w powiecie cieszyńskim za 2011 r. oraz obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Zebrzydowice za 2011 r.

Ponadto informuję, że na stronie http://pssecieszyn.pis.gov.pl/ umieszczona jest „Ocena stanu sanitarno-epidemicznego powiatu cieszyńskiego za rok 2011”, która zawiera również ocenę jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Cieszynie
Teresa Wałga

Załączniki:
1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w powiecie cieszyńskim za 2011 r.  [KLIKNIJ – format PDF]
2. Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Zebrzydowice za 2011 r. [KLIKNIJ – format PDF]

 

[ 27 stycznia 2012] Informacja

Zaktualizowania dział Aktualne Badania Wody:

Protokół z badań nr 1158/2011
miejsce poboru:
Przedszkole, Marklowice Górne, ul. Szkolna 28   powierzchniowa, woda pitna

Pobierz

 

Ciekawostki:


Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada